Arkiver

IværksætterlivNyhederUngt TechVenturekapital

Når det kommer til finansiering halter de små virksomheder stadig efter de store

Finansieringen,

Over det seneste år er finansieringssituationen blevet bedre for de store, danske virksomheder. Men de mindre har ikke oplevet samme bedring.

Generelt går det godt med finansieringen i Danmark. Det viser en ny udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Men det er primært de store virksomheder, der det seneste år har fået forbedret deres finansieringssituation. Når det kommer til de mindre virksomheder er forholdene nemlig ikke blevet bedre.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen siger i en pressemeddelelse, at den generelle situation er godt nyt, men at det er bekymrende, at de små virksomheder halter efter de store.

”Det er afgørende for væksten i Danmark, at også de små virksomheder med gode projekter kan få finansieret deres udvikling. Finansiering af små og mellemstore virksomheder er noget, regeringen har konstant fokus på – senest i vores aftale om vækst og udvikling i hele Danmark,” siger han.

Færre antal børsnoteringer end hos vores nordiske naboer

Udlånsredegørelsen ser som noget nyt på de danske virksomheders mulighed for at rejse egenkapitalfinansiering via venture- og aktiemarkederne. Og størrelsen på det danske børsmarked for større virksomheder, målt i procent af BNP, har generelt været stigende de senere år. Men der har imidlertid været et beskedent antal børsnoteringer. Kun mellem én og to børsnoteringer årligt. Tallet er noget lavere end hos Norge og Sverige, hvor noteringerne i Sverige hovedsagligt udgøres af mindre virksomheder.

”Det begrænsede antal børsnoteringer i Danmark understreger behovet for, at vi ser nærmere på, hvordan vi får skabt et velfungerende børsmarked for nye og mindre virksomheder. Hvis lovende danske virksomheder ikke kan skaffe den fornødne kapital, går det ud over virksomhedernes evne til at udvikle sig og skabe vækst og arbejdspladser,” siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

En større egenkapitalfinansiering af nye og mindre virksomheder vil ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet kunne forbedre muligheden for billigere lånefinansiering af virksomheden, da soliditetsgraden særligt for små og nye virksomheder har stor betydning for rentesatsen på netop lånefinansieringen.

Skriv et svar