IværksætterlivNyheder

Erhvervsstyrelsen åbner for ansøgninger til ny iværksætterpulje

Erhvervsstyrelsen åbner op for en ny iværksætterpulje på næsten fem millioner. Puljen er øremærket til finansiering af iværksætteri i hele Danmark eller af iværksætter-økosystemer.

Erhvervstyrelsens nye pulje henvender sig til iværksættere på to områder.

Spor A, som kaldes ‘Iværksætteri i hele Danmark’ dækker over natiopnale begivenheder, projekter eller tiltag, der skal styrke det danske iværksætternetværk, udvikling af talent og kapital- eller forretningsudvikling.

Spor B, som kaldes ‘Iværksætterøkosystemer’ dækker over projekter, der skal styrke et specifikt økosystem. Det kan eksempelvis være skalering eller internationalisering af iværksættervirksomheder.

Forskellige afkast i de to spor

De to spor kan give forskelligt afkast. Ansøgere til Iværksætteri i hele Danmark kan søge om mellem 250.000 kroner og op til 1,5 millioner kroner, mens ansøgere til Iværksætterøkosystemer kan søge om mellem 250.000 og op til 400.000 kroner.

Der er dog også enkelte krav til ansøgerne. Alle skal kunne stille med minimum halvdelen af det samlede budget til projektet, og så skal halvdelen af den indsamlede finansiering komme fra private kilder. Til gengæld er puljen åben for alle privatpersoner, virksomheder, organisationer og foreninger, der beskæftiger sig med iværksætteri.

Ansøgningsfristen er 1 september 2016. Læs mere om puljen og ansøgningskrav her.