Arkiver

BusinessDe små aktuelleNyheder

Ny pulje på fem millioner kroner til socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder

En portion penge er blevet afsat til styrkelsen af forretningsudvikling og partnerskaber for socialøkonomiske virksomheder. Der er allerede åbent for ansøgninger.

Socialøkonomiske virksomheder kan nu søge om støtte fra en nyoprettet pulje under Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Der er i alt afsat fem millioner kroner. Det skriver Erhvervsstyrelsen.

Midlerne er bevilliget med det mål at fremme markedsudviklingen i den socialøkonomiske sektor. Nærmere bestemt gennem strategiske partnerskaber og målrettet forretningsudvikling.

Interesserede virksomheder kan ansøge om mellem 50.000 og én million kroner. Men tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af det samlede budget i de enkelte projekter. Rent tidsmæssigt må projektet maksimalt vare to år og tidligst starte den 1. februar 2017.

To spor at søge efter

Som ansøger kan man vælge at søge en af to spor. Spor A fokuserer på markedsudvikling gennem strategiske partnerskaber, mens spor B fokuserer på forretningsudvikling.

Ansøger man til spor A, kan der ansøges om tilskud til etablering af innovative og forretningsbaserede partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder og/eller kommuner. Partnerskaberne skal styrke virksomhedens forretning og skabe grundlag for at skalere virksomheden og dermed den sociale indsats og selvfølgelig skabe værdi for de øvrige partnere.

Ansøger man til Spar B, kan man få tilskud til konkret forretningsudvikling. Målet er at bidrage til mere forretningsorienterede socialøkonomiske virksomheder. Det er selvfølgelig afgørende, at den pågældende virksomheds sociale indsats fortsat understøttes.

Fælles for begge spor er, at ansøgeren er en socialøkonomisk virksomhed, der lever op til fem kriterier.

Du kan læse de fem kriterier samt yderligere informationer her.

Skriv et svar