Arkiver

Kategorier

Nyheder

EU-støttet projekt vil gøre fiasko-frygt til drivkraft fremfor hæmsko

Face Entrepreneurship er et projekt fra 2015, der via en digital- og multimediekampagne, har søgt at bryde med den klassiske opfattelse af fiasko. Frygten for at fejle kan nemlig være en hæmsko, der stopper mange idéer i opløbet. Projektet har været så vellykket, at det nu kører videre. 

Verden er fyldt med innovative og kreative mennesker og idéerne er mange. Det er godt nok ikke alle idéer, der umiddelbart er gode, men mange får ikke mulighed for at bevise deres værd. De tør simpelthen ikke gå videre med idéen, fordi de er bange for at tage springet, bange for at fejle. Den problemstilling har været inspirationen til Face Entrepreneurship.

Face Entrepreneurship er ledet af det spanske kommunikationsbureau, Secuoya Group. Med sig i ryggen har de også Europa-Kommissionen, som har skudt lidt over 11 millioner i projektet. Idéen til kampagnen kom faktisk fra Europa-Kommissionen selv.

De efterlyste en kampagne, der kunne fremme iværksætteri i Europa og sætte fokus på de europæiske innovatørers kultur i forhold til at fejle. Kampagnen har kørt siden januar 2015, og selvom kampagnens støtte ophører i oktober, er planen, at Face Entrepreneurship skal fortsætte.

Drivkraft fremfor hæmsko

Face Entrepreneurship har samarbejdet med en række PhD-studerende. Deres undersøgelser viser, at selvom frygten for fiasko kan viariere i udtryk fra land til land, så er den at finde i alle innovationsmiljøer. På baggrund af deres data har de opdelt frygten i forskellige kategorier; finansiel frygt, karriererelateret frygt, social frygt, selvopfattelsesfrygt, følelse af frygt for at miste det hele og frygt for at miste personlig frihed.

Kampagnen har bekræftet PhD-undersøgelserne, og næste skridt vil så være, at undersøge kampagnens effekt, forklarer Ana Martínez, den internationale presseansvarlige hos Secuoya Group.

Arbejdet med kampagnen og kontakten til de mange iværksættere, har desuden vist, at frygten for fiasko specielt kan være en udfordring for kvindelige iværksættere. Men ifølge Face Entrepreneurship skal frygten ikke være det, der stopper os, men snarere det, der driver os til at yde vores bedste.

Ana Martínez påpeger, at selvom der er forskelle i frygten og i de forskellige landes regulativer i forhold til iværksætteri, så er det noget projektet har fokus på, men ser det også som en læringsmulighed.

“Face Entrepreneurship henvender sig til Europa som helhed og anerkender forskellene mellem landene, men ser også forskellene som potentielle fordele og eksempler, som iværksættere i andre lande kan lære af,” udtaler hun.