Arkiver

Business

Grønne energiteknologier på vej

Ifølge ingeniørforeningen er Danmark bedst, når det kommer til udvikling af grønne energi-teknologier.  Når man ser på sammenlignelige lande, ligger vi på en klar førsteplads m.h.t. evnen til at fremme udviklingen af grønne energiteknologier.

Dette skyldes ikke mindst, at den offentlige sektor er en aktiv medspiller med erhvervspolitiske tiltag og m.h.t. støtte og vejledning til de iværksættere, der vil være med i udviklingen.

En ny rapport ’Global Cleantech Innovation 2017 fra Verdensnaturfonden og konsulentvirksomheden Cleantech Group konkluderer, at de skandinaviske lande tager teten m.h.t. grønne innovationer og teknologivikling

Dermed er Danmark rykket fem pladser frem i forhold til sidste gang man lavede en analog opgørelse i 2014.

Når det offentlige spiller med, handler det især om store offentlige midler til energiforskning og evnen til at opmuntre en udvikling af grøn energiteknologi så produkter og tjenesteydelser kommercialiseres. På længere sigt skaber dette øget eksport og arbejdspladser.

Fremgang med færre midler

Placeringen ses som et billede på, hvordan landene lå i forhold til hinanden i perioden 2013 til 2016, og udviklingen er foregået på trods af, at der i danske tilfælde er sket en halvering af energiforsknings- og udviklingsmidlerne siden da. Havde man opretholdt et uændret niveau, skal det ikke udelukkes, at der var sket yderligere positiv udvikling.

En af iværksætterne, energirådgiver Peter Winther Knudsen har startet firmaet enerdo.dk. Peter Knudsen udtaler, at der i kølvandet på den offentlige indsats er behov for dels oplysning om de mange støttemuligheder, og for rådgivning til private, der vil installere grønne teknologier, nu da oliefyret er på vej ud.

”Mange kender slet ikke til de mange muligheder, der er, og det gælder både med hensyn til energiøkonomi og miljøeffekter. Faktisk er der både fradragsmuligheder på selvangivelsen, ligesom der muligheder m.h.t. tilskud.

”Jeg har derfor valgt at starte som iværksætter med Enerdo med rådgivning om tilskud og fradrag”, fortæller Peter Knudsen.

”I 2017 kan man få tilskud til rådgivning, til renovering og udskiftning af varmeform. Mange energirenoverende initiativer kan nyde økonomisk støtte. Hertil kommer, at man i mange tilfælde kan opnå et håndværkerfradrag, der dækker udgifter til arbejdsløn i forbindelse med energirenoveringer”.

Skriv et svar