Sponsoreret indhold

Efterskole – et skoleår rigt på lærdom og oplevelser

Der er rigtigt mange gode grunde til at vælge at tage på efterskole!

Årene omkring folkeskolens afslutning og overgangen til en ny uddannelsesinstitution, er en svær tid både fagligt, socialt og identitetsmæssigt: Mens man knapt ved, hvem man selv er, eller hvad man vil – skal forholde sig til sit fremtidige uddannelsesforløb. Der sker så utroligt meget disse år, hvor man måske har mest travlt med at forholde sig til de sociale relationer og sammenhænge, man indgår I – I skolen såvel som I fritiden – og med til tider stor forvirring, frustrationer og overvældende følelser, forsøger at finde sig selv midt I et kaotisk sammensurium af venskaber, kærester, uddannelsesvalg og fritidsinteresser.

Netop alle disse aspekter, det sociale, følelsesmæssigt-personlige og det faglige, der så at sige er I opbrud og forandring, udgør således også alle hver deres grunde til at tage et år på efterskole mellem folkeskolen og den videre uddannelse. Man kan formulere tre overordnede grunde til at tage på efterskole: At finde ud af, hvad, man overhovedet vil videre i sit uddannelsesforl; for at udvikle nogle færdigheder, man ønsker at bruge på længere sigt, og på den ene eller anden måde, at blive klar til den videregående uddannelse. Det sidste er en lærdom for livet, som for det unge menneskes videre selvforståelse – og tillid er afgørende.

Bliv klar til den videre uddannelse med nye relationer og ny selvforståelse

Nogle ved hvad de vil efter folkeskolen, men er man fagligt, socialt og personligt klar?

Gymnasiet, handelsskolen og teknisk skole stiller alle krav til ens sociale såvel som faglige færdigheder. Et år på efterskole kan både bruges til at forbedre sig fagligt og få de karakterer, der skal til, for at gå videre på den ønskede videregående uddannelse.

Måske føler man sig ikke socialt moden til at begynde på en videregående uddannelse – eller man ønsker blot at få nogle nye og flere venner, og dermed opleve et socialt fællesskab, som man muligvis ikke har haft før. Igennem efterskolens nye venskaber, som man i efterskolens sociale natur uden tvivl vil opnå – vil man på den måde få en (ny) social samhørighed, der giver en selvtillid, tryghed og støtte til at gå “videre ud i verden”.

Folkeskolen fylder meget i de fleste børn og unges liv! I 8 eller 9 år har man mere eller mindre ufrivilligt er været indføjet i en social sammenhæng, som igennem hele ens barndom og hidtidige ungdom stærkt har været med til at definere hvem man er, mens man måske har følt sig fanget i en rolle eller social position. At komme ud blandt nogle andre unge, hvor (ud)valget af venner langt mere frit, er enormt vigtigt for unge mennesker. Det er afgørende for det unge menneskes videre (sociale og identitetsmæssige) velbefindende, at opleve at der findes mange forskellige sociale rum; at den rolle, man indtil videre har identificeret sig med, ikke er absolut; og at man har frihed til og mulighed for at forme sig selv i andre sammenhænge. Kort sagt, vil det nye sociale liv på en efterskole og give den unge mulighed for at betragte og forstå sig selv på ny.

Andre oplever, at de efter at have overstået folkeskolens ræs, hvor man har arbejdet hårdt for at opnå gode karakterer og derfor måske har givet afkald på nogle fornøjelser – har brug for et pusterum, en pause, der giver en motivation og energi til at studere videre.

Hvis du leder efter efterskole på Sjælland, kunne Odsherreds Efterskole være et godt bud.

Odsherreds Efterskole er en såkaldt international efterskole, hvor man blandt andet underviser i cambridge engelsk. Skolen har også flere søsterskoler i udlandet, så der er gode muligheder for en spændende rejse i løbet af skoleåret.

Se mere på hjemmesiden: https://odsherredsefterskole.dk