Arkiver

Sponsoreret indhold

Flådestyring – grib det rigtigt an

Hvis du gerne vil benytte flådestyring i din virksomhed, er det vigtigt, at du sørger for, at dine ansatte ikke opfatter det som overvågning. Ingen mennesker har grundlæggende lyst til at blive overvåget og kontrolleret. Derfor er det vigtigt at gribe problematikken rigtigt an, når medarbejderne præsenteres for virksomhedens ønske om at indføre flådestyring. Her kommer nogle gode råd.

Medarbejderne skal informeres

Overvågning er kun lovlig med en saglig begrundelse. Som arbejdsgiver må du ikke begynde at benytte et flådestyringsprogram uden at indvie dine medarbejdere i beslutningen. Når man benytter flådestyring foregår det nemlig via et program, der får oplysninger om firmabilernes placering via en GPS-tracker, der installeres i bilen. Bilernes placering og færden kan så følges på et kort på din computerskærm. Det lyder jo uskyldigt nok, men når du ved hvor bilen er, ved du jo også, hvor medarbejderen er. På den måde vil medarbejderens færden være kortlagt og tilgængelig for kontrol til hver en tid.

Mistro og dårlig stemning

Det kan der være medarbejdere, der opfatter meget negativt. De kan føle, at virksomheden ikke stoler på, at de gør deres arbejde godt nok, eller vil kontrollere deres pauser og i det hele taget kontrollere, hvad de foretager sig i løbet af dagen. Nogle, som har arbejdet under ordlyden ”frihed under ansvar”, vil synes, at de mister deres ret til at styre deres arbejdsdag og det kan tage deres arbejdslyst og motivation fra dem. Det kan altså skabe mistillid og dårlig stemning, hvis ikke ledelsen gør sig umage med at formidle, hvorfor flådestyring er en rigtig god ide. 

Inddrag dine medarbejdere

Det bedste, du som arbejdsgiver kan gøre, er at følge de retningslinjer LO og DA er kommet med og naturligvis leve op til den lovgivning, der er på området. I retningslinjerne anbefaler LO og DA, at man fra starten involverer sine medarbejdere i implementeringen af flådestyringsprogrammet og GPS-trackerne. Der skal nemlig træffes bestemmelser om, hvordan de indsamlede oplysninger må bruges. Det er en god ide at få dine ansattes mening med i overvejelserne, så de føler, at de bliver hørt og tager ejerskab for beslutningerne. Men først og fremmest skal ledelsen være meget omhyggelig med at begrunde hvorfor, det er en fordel for virksomheden at indføre flådestyring. I den begrundelse skal det naturligvis fremgå, at det intet har med overvågning af medarbejderne at gøre.
Læs mere om reglerne for brug af tracking – Klik her

Optimering af virksomheden

Det, flådestyring i stedet drejer sig om, er at få virksomheden optimeret og gjort konkurrencedygtig på et marked, hvor der er mange om buddet. Flådestyring frigiver tid i løbet af dagen og gør også administrationen lettere, hvis man vel at mærke benytter sig af et program, der kan tale sammen med de andre programmer, virksomheden gør brug af. Med et flådestyringsprogram er det muligt at bevare overblikket over virksomhedens køretøjer, selv om du ikke er på kontoret hele dagen. Du kan nemlig benytte en APP på din mobiltelefon, som giver dig adgang til et kort, der viser placeringen af køretøjerne. Dermed behøver du som leder ikke at slippe tøjlerne bare fordi, du skal ud af huset. Du kan stadig koordinere dine medarbejderes arbejdsindsats fra din mobiltelefon.

Ved enighed med kunde

En anden ting, du skal huske at trække frem, når du præsenterer dine medarbejdere for implementeringen af flådestyringsprogrammet, er, at det i nogle tilfælde kan være en rigtig stor fordel for dem personligt at kunne basere deres udsagn på faktuelle data. For eksempel hvis en kunde er uenig i det timeantal, de har skrevet på fakturaen. Eller ikke mener, at de har fået en vare leveret rettidigt. Så er det bare at gå ind i historikken og tjekke hvornår og hvor længe din medarbejder var på stedet. Det fremgår nemlig helt nøjagtigt af de data programmet har samlet ind.