Arkiver

BusinessNyheder

Industriens fond vil støtte dem, der kan kickstarte Danmark

Danmark sukker efter vækstvirksomheder, der kan være med til at kickstarte Danmark igen. Industriens Fonds bestyrelse bevilliger årligt omkring 100 mio. kr. til nyskabende og økonomisk bæredygtige projekter, der kan gøre Danmarks konkurrenceevne stærkere. Foruden dette ønsker Industriens Fond at sætte fokus på, hvordan vi skaber startups, der har det helt rigtige fundament til vækst.

Trendsonline.dk tog en snak med Mads Lebech, der er adm. direktør for industriens fond:

“Industriens Fonds bestyrelse bevilliger årligt i omegnen af 100 mio. kr. til nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, der har til formål at styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne.”, siger Mads og fortsætter

“Som supplement til de almindelige ansøgninger Fonden modtager, har Fondens bestyrelse valgt tillige at sætte fokus på udvalgte temaer. Denne gang har de valgt at efterspørge projektforslag til, hvordan vi får mere viden om, hvad der skal til for at flere virksomheder og iværksættere får vækst. Iværksættere er en vigtig kilde til værdiskabelse, flere jobs og øget konkurrenceevne. Derfor er Fondens bestyrelsen optaget af at stimulere iværksætteri og virkelyst i Danmark.”

Industriens Fond håber at se ambitiøse og nyskabende projekter, der med konkrete initiativer og forslag til forskning og virksomhedsinddragende vidensforløb, kan vise vejen for, hvordan iværksættere skal agere for at opnå vækst.

“Hos Fonden har gode erfaringer med ”proof-of-concept projekter, hvor eksempelvis en gruppe af virksomheder i aktiv dialog med forskere og studerende, tester arbejdsmetoder etc. Ligeledes lægges der vægt på at den viden der skabes i et projekt kan vurderes ud fra om der skabes reelle forandringer og om man kan måle eller estimere en effekt af projektet. “, siger Mads Lebech

Det er Industriens Fonds bestyrelse der beslutter hvilke projekter der får støtte. Når projekterne der kommer gennem nåleøjet vælges, sættes der fokus på hvor effektive projekterne kan være overfor målgruppen og om der er en god formidlingsplan for spredning af viden herom.

“Man bør overveje hvad det er for en effekt man ønsker projektet skal have – og hvilken målgruppe man vil ramme.”

Hvis du ligger inde med det helt rigtige projekt, der kan være med til at give bedre viden til potentielle vækstiværksættere, så læs mere inde på hjemmesiden, så kan det være dig vi tænker på om nogle år, når vi snakker om hvem, der var med til at kickstarte Danmark.

Skriv et svar