Arkiver

Nyheder

Illuma.me visualiserer dit sociale netværk i infographics

Illuma.me er en helt ny dansk startup, som Trendsonline.dk som de første fik lov til at snakke med. De er i øjeblikket i fuld gang med at kode første betaversion, men Hans Henrik Heming fra Illuma.me var frisk på en snak om hvad de kan tilbyde og deres visioner for fremtiden.

Et visuelt billede af dit netværk
Illuma.me vil give dig et indblik i hvilke venner du har på dine sociale netværk og i første omgang kan den give dig et billede af hvem du er. Det gør Illuma.me ved at se på hvilke venner du har på forskellige sociale tjenester. Som man siger, så er man dem man kender. I de næste faser tilbyder de brugeren et værktøj, som med baggrund i netop vennerne, kan give en samlet indsigt i og overblik over, hvad som sker i netværket lige nu.

Ideen til Illuma.me kom efter at have set hvor en stor spredning af data der lå på sociale netværk og med en stor inspiration fra netværksteorier, big data og infographics, var fundamentet for dette startup lagt

“Illuma.me er ikke kommet henover en nat. Illuma.me er et resultat af en stor samling af fragmenter fra mange forskellige felter, som på forunderlig vis formede sig i hænderne på os som den idé vi nu sidder med. Vi er meget inspireret af netværksteori, “social”, Big Data og infographics – hver for sig spændende områder, som alle har sin egen historie og som sammen kan noget helt specielt for brugerne. Nemlig skabe klarhed og indsigt.” siger Hans Henrik Heming til Trendsonline.dk

Planlægning handler om valg og fravalg
De fleste af founderne har kendt hinanden i flere år, og det var i efteråret efter et par intense møder at de besluttede sig for at kaste sig ud i projektet, og flytte fokus 100 % over på Illuma.me. Som alle andre startups så har det også været en udfordring for dem at holde sig 100 % til den plan der er blevet lagt.

“Det er altid en svær øvelse og uanset hvor meget vi planlægger, så er der altid forhold som ikke går som planlagt. Indtil videre har vi nået hvad vi gerne vil på de tidspunkter vi gerne har villet det på. Generelt set handler det om at være realistisk og indse, at ting bare tager tid, mere tid end man regner med. Og så handler det om at prioritere – det sidste er svært. Alle valg betyder jo også et fravalg.”

Illuma.me bygger på integration til de mange forskellige API’er der tilbydes fra sociale medier. Når alle disse bliver lagt sammen og præsenteret gennem infopgrahics så kan dette give muligheder for nogle helt andre billeder af ens netværk

“Det kan hurtigt blive ultra teknisk, men kort fortalt så arbejder tjenesten med brugernes egne data. Dem får vi lov til at bruge til vores små regnestykker og visualiseringer via de forskellige sociale netværks API’er.
Da Illuma.me er en online-tjeneste og vi håber på mange brugere, så har vi tegnet en cloud-baseret arkitektur som i første fase er simpel, men på den lidt længere bane bliver lidt mere kompliceret af, at vi skal have en graf-database op og køre for at kunne håndtere de store datamængder, vi skal anvende i vores udregninger.”

Illuma.me er som nævnt tidligere i det helt tidlige stadie, og webservicen har kun lige fået feedback fra de første testbrugere – de kan godt se udbyttet ved at bruge Illuma.me

“Der tegner sig allerede et billede af, at brugerne tror Illuma.me er et værktøj, som giver brugeren mulighed for at få nye indsigter om sit netværk. Det er jo på sin vis også rigtigt, men det er ikke det vi fokuserer på i første fase. I første fase tilbyder vi derimod at give brugeren nye indsigter om sig selv, men med baggrund i sit netværk. Det er jo lidt den anden vej rundt.”, siger Hans Henrik og fortsætter

“Udfordringen lige nu handler om at gøre noget som er ganske svært let tilgængeligt – let at forstå. Det handler om god kommunikation. Hvis en mulig bruger ikke forstår hvad det er vi kan gøre for ham, så er vi jo lige vidt. Det handler også om at kunne tilbyde noget af værdi for den allerførste bruger. Det nytter jo ikke noget at skulle vente på alle de andre gæster til festen, brugeren skal helst have noget ud af det også selvom han er den første som dukker op.”

Billedet tegnes af Illuma.me
Illuma.me tilbyder værdi for brugeren på flere måder og i flere tempi. I første fase stiller de en grundlæggende nysgerrighed som de fleste af os har, nemlig – “Hvem er jeg?” og som nævnt så, gør de det med basis i hvem brugeren er venner med. Illuma.me vil tilbyde en række services i denne fase, som alle er med til at skabe et billede af brugeren med basis i de data der er indsamIet via en række sociale tjenester. I næste fase vil Illuma.me tilbyde brugeren en slags “social newsboard”, som indsamler og præsenterer de forskellige – og mange gange ubetydelige – nyheds fragmenter fra netværket, som hver for sig ikke giver mening, men som sat ind i den rigtige sammenhæng giver brugeren mulighed for netop at skabe mening og dermed mulighed for handling.

“Som sagt, så er Illuma.me en online tjeneste – hele vores DNA er gennemsyret af “online”. Vi håber at kunne aktivere 2 greb – 1. Måden vi kan visualisere de nye indsigter om brugeren, som bliver så lækre, at brugerne selv har lyst til at dele dem på deres respektive sociale netværk og dermed skabe spredning. 2. Aktivt at søge de brugere, netværk og communities, som interesserer sig for visualisering af “Social Data”. Og endelig handler det jo om at skabe en service som brugeren kommer tilbage til.”

Illuma.me har meget travlt med dels at få defineret de visualiseringer og udregninger som skaber værdi for brugeren. Det vil ske i et tæt samarbejde med flere af dem som allerede nu har vist interesse for Illuma.me. I starten kommer der en lille palette af udvalgte “visuals”, men der kommer flere til henad vejen, som hele tiden vil give brugeren ny mulighed for nye indsigter om sig selv og sit netværk.

Trendsonline.dk glæder sig til at følge Illuma.me og håber på at dette team kan eksekverer denne idé, Hans Henrik Heming får sidste ord da vi spørger om hvordan fremtiden ser ud for Illuma.me:

“Den ser lys ud :-)”, siger Hens Henrik afslutningsvis

Skriv et svar