Arkiver

BusinessNyheder

Skoledu.dk – et digitalt og interaktivt matematiksystem

Med Skoledu.dk kan matematikundervisning foregå digitalt på pc’er og tablets, og det skaber nye indlæringsmuligheder. Alle sidens opgaver og værktøjer er gjort interaktive, derfor adskiller Skoledu sig fra klassiske matematikbøger. De interaktive elementer skaber nye muligheder for at bringe undersøgende og eksperimenterende arbejdsmåder ind i undervisningen.

Skoledu.dk udvikles og drives af forlaget Danviden. Danviden er et digitalt forlag, der udvikler og udgiver digitale produkter med fokus på undervisning og læring. Forlaget ejes af Lasse Vang, som har en baggrund som lærer.

Skoledu.dk er et digitalt matematiksystem, som man kan abonnere på. Det er primært rettet mod undervisningen i grundskolen, men private kan også købe et abonnement, hvis de ønsker ekstra opgaver til dem selv eller deres børn. Med et abonnement får man adgang til interaktive matematikopgaver, værktøjer, tests, blogs og læreren får adgang til lærervejledninger.

”Som noget særligt er alle sidens opgaver og værktøjer gjort interaktive. Det betyder, at eleverne kan dreje, flytte eller trække i elementerne i opgaven. Kombineret med de rette opfordrende spørgsmål skaber dette en række nye læringsmuligheder,” forklarer Lasse og fortsætter

”Der er tale om noget helt andet end en klassisk matematikbog – særligt hvis man bruger iPad, hvor fingrene kommer i direkte kontakt med elementerne i opgaven. De interaktive elementer skaber nye muligheder for at bringe undersøgende og eksperimenterende arbejdsmåder ind i undervisningen.”

Det er dog ikke tanken at Skoledu skal erstatte den traditionelle matematikundervisning. Skoledu er først og fremmest tænkt som et supplement som lærerne kan bruge, når det for alvor skal give mening at bruge it i undervisningen.

Det store fokus på de interaktive elementer har blandt andet betydet, at Skoledu.dk er blevet godkendt som et tilskudsberettiget læremiddel af Ministeriet for Børn og Undervisning. Dermed kan folkeskoler og kommuner få dækket halvdelen af udgifterne til deres abonnementer.

Motivation og nye læringsmuligheder
Lasse fik ideén til Skoledu i 2011, hvor han arbejdede som matematiklærer på en skole med tosprogede elever i Aarhus Vest.

”Der var en stor spredning i elevernes faglige niveau, og mange af eleverne var svære at motivere. Derfor lagde jeg meget vægt på fysiske aktiviteter og it i undervisningen,” fortæller Lasse

Lasse havde skrevet en bachelor om ”it i matematikundervisningen”, men på trods af det, havde han svært ved at få brugen af it til at give en positiv effekt. Problemet var, at de digitale læremidler der fandtes, i bund og grund ikke kunne noget nyt, men blot var bogsystemer på en skærm.

”Hvis brugen af it skal føre til bedre læring, er det dog ikke nok bare at sætte strøm til bøgerne.  Jeg manglede et stærkt alternativ, der for alvor motiverede eleverne og bragte nye læringsmuligheder på banen,” uddyber Lasse

Han begyndte at undersøge markedet nærmere, og tog kontakt til et par forlag, for at høre deres overvejelser. Det korte svar lød, at de ikke ville forlade bogformatet, da de ikke mente at skolerne var klar til det.

”Svaret gjorde mig mildest talt rasende, og jeg begyndte at undersøge mulighederne for selv at starte et forlag, der kunne udvikle digitale læremidler, der rent faktisk kunne noget nyt. Det var en lang og hård tid, men efter et halvt år blev de sidste grundsten lagt, og jeg forlod kort efter min faste stilling som lærer, for at starte forlaget Danviden,” fortæller Lasse

Højere faglighed og større glæde
Ifølge Lasse er det primære udbytte at brugen af Skoledu, at det kan højne fagligheden og skabe større glæde ved matematikfaget blandt eleverne.

”Der er en uheldig tendens til at drengene sakker bagud i forhold til pigerne – særligt fordi skolerne traditionelt er indrettet efter en undervisning, hvor man skal sidde stille og lytte, og det har drengene generelt sværere ved.  Med Skoledu kan eleverne være aktive på nye måder, og der lægges meget vægt på dialog og samarbejde,” forklarer Lasse

Men også for lærerne er der et stort udbytte ved at anvende Skoledu i undervisningen. De får blandt andet stillet værktøjer til rådighed, så som terninger, taltavler, mønter, brøkstænger osv. som de normalt skal deles om eller selv må anskaffe sig. Derudover indgår brugen af it som en del af matematikfagets målbeskrivelser, og Skoledu kan derved støtte lærere i at opfylde disse mål på en god og relevant måde.

Udfodringer
Skoledu er et browserdrevet system, og kan dermed benyttes overalt hvor der er adgang til internet.

”Skolerne står i dag med meget forskelligt it-udstyr og flere elever medbringer deres eget udstyr. Derfor er det tænkt ind fra starten, at eleverne både skal kunne bruge Pc, Mac og iPad på Skoledu. Dette har stillet særlige krav til knapper og opgavernes fysiske størrelse, men den helt store udfordring har været i forhold til de interaktive elementer,” forklarer Lasse

Udfordringen blev løst ved at lave HTML5 udgaver af opgaverne, der åbnes automatisk, når eleverne bruger iPads, mens de åbnes i en Java udgave, når de bruger PC og Mac.

Lasse fortæller, at en anden stor udfordring, som samtidig er den største force, er at Skoledu ikke ligner en klassisk matematikbog

”Det kan lyde uskyldigt at ændre på noget af undervisningens indhold, men en ændring af indholdet influerer samtidig andre dele af undervisningen,” forklarer Lasse og fortsætter:

”Jeg mener bestemt, at mange lærere er klar til at tage denne udfordring op, men det vil altid kræve tid og mod at skabe nye erfaringer, opfattelser, vaner og traditioner for, hvordan man underviser på den måde.”

Afslutningsvis fortalte Lasse om sine mål for Skoledu i løbet af de næste seks måneder:

”I sin nuværende form henvender Skoledu sig til 4-6.klasse, men vi er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på en opdatering, der betyder, at Skoledu kan rumme alle klassetrin fra 1-9.klasse. Herefter begynder vi løbende at lægge indhold optil de nye klassetrin. Hvis man interesserer sig for matematik, er der derfor mange nye spændende ting at se frem til på Skoledu,” afslutter Lasse.

Hos Trendsonline.dk synes vi ønsker vi Lasse Vang og Skoledu held og lykke! Vi håber at endnu flere skoler vi tage det interaktive matematiksystem til sig.

Skriv et svar