Arkiver

Nyheder

Iværksætterfradrag: Regeringen giver investorer 300 mio. kr.

Regeringen har været rundhåndet i en ny ordning, som kommer de hårdtarbejdende og pengetørstige iværksættere til gode.

Investorer skal have fordele ved at investere, og det har de nu fået.

Som en del af den hyppigt omtalte 2020 plan, indføres en ny skatteordning, hvor investorerne tilgodeses. Et nyt iværksætterfradrag gør det lettere for små virksomheder at skaffe risikovillig kapital, således at virksomhederne gøres mere attraktive for investorer, når projekter og forretningsplaner skal realiseres.

Skattefar er god nok

Iværksættere har det ikke altid let og i en tid, hvor der efterhånden bruges mere tid på investor-pitches end produktudvikling, er motivationen for at skulles starte eget projekt en mangelvare. Det har regeringen luret og vil nu indføre en investorfradragsordning målrettet investeringer i mindre virksomheder. Den nye skatteordning implicerer, at de personer, som ønsker at investere i de små, unoterede virksomheder, nu får mulighed for at trække helt op til 650.000 i skattefradrag årligt.

Det skal være attraktivt at iværksætte og med regeringens forslag formodes interessen for at investere at stige. Med et fradrag på over en halv million bliver investorer og privatpersoner sikret bedre muligheder for at investere i projekter, som kræver mere kapital og derved sættes flere startup-skibe i iværksættersøen.

Lempelse fra 2016

Danmark har brug for flere iværksættere, det siger regeringen selv, og med denne nye mulighed for mere kapital til de nødstedte opstartere. Forslaget medfører en umiddelbar lempelse på ca. 300 mio. kr. årligt, men ordningen er dog først aktuel fra 2016, da den skal afstemmes i forhold til EU-reglerne om tilladt statsstøtte.

Selvom der er lange udsigter til ordningens ikrafttræden, er det glædeligt med noget regeringsfokus på iværksætterudfordringerne.