Arkiver

Nyheder

Vækstplanen skal øge eksporten via e-handel

FDIH meddelte i går at regeringen nu har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark.

Danmark og danskerne befinder sig i toppen af de globale opgørelser over de mest digitaliserede samfund med de mest internetparate befolkninger, men erhvervslivet og i særdeles handlen mærke en skarp konkurrence via nettet fra udlandet. Nu kan vi begynde at se frem til vækstplanen bliver til handling.

“Det er dejligt at se, at mange af de input, som FDIH løbende har leveret forud for forliget, også er kommet med i den nye vækstplan. Vi er meget tilfredse med, at der allerede er sat penge af for at gennemføre tiltagene. Vi forventer, at der fokuseres på konkrete handlinger, som hurtigt kan eksekveres, hvilket passer med den aftale evaluering allerede til næste forår. FDIH ser det som vores opgave at indgå i de beskrevne partnerskaber, så vi er med til at sikre aktuelle og virksomhedsnære handlinger, der kan bruges af virksomhederne,” siger public affairs chef Henrik Theil, FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel.

“Der er et akut behov for dansk detailhandel og i særdeleshed e-handlen, når vi her og nu kan konstatere, at udenlandske netbutikker henter over 23 mia. kr. årligt i Danmark via e-handel. Vi skal ændre den e-handelsubalance ved at sælge mere på udenlandske markeder, og den eksport skal løbes hurtigt i gang.”

For FDIHs medlemmer, e-handelsvirksomhederne, handler det først og fremmest om let tilgængelig information om eksportmarkeder samt rådgivning til den enkelte virksomhed om dens muligheder og udfordringer ved eksport samt ikke mindst at få hjælp til at igangsætte og fastholde eksportsalg.

Læs også: IKT-vækstplanen er offentliggjort – nye initiativer skal styrke dansk e-handel

Hvad er der aftalt?
I forligsaftalen indgår, at der tilbydes digitale og særligt e-handelsvirksomheder rådgivning om, hvilke regler og krav der gælder ved eksport til andre EU-lande.

Rådgivningen skal gøre det nemmere for virksomhederne at få overblik og skalere deres eksport til flere markeder på én gang. Indsatsen forankres i Statens Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen, men vil foregå i tæt samarbejde med danske og udenlandske myndigheder. Herudover vil regeringen fortsat have særligt fokus på håndhævelsen af reglerne for momsbetaling fra nethandlere baseret i udlandet, så der skabes lige vilkår på det danske e-handelsmarked.

Etablering af digitaliseringspartnerskab på detail- og engrosområdet, der skal fremme brugen af digitale løsninger, herunder e-handel i branchen.

Skræddersyet rådgivning til digitale virksomheder og e-handelsvirksomheder om regler og krav ved eksport til andre EU-lande

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2015 til gennemførelse af aktiviteter i regi af partnerskabet for digitalisering af detailhandlen og rådgivning om e-handel til andre EU-lande.

“Vi har oplevet og oplever en fin lydhørhed hos både regeringen og de politiske partier, samt ikke mindst i de forskellige myndigheder og styrelser, der skal bære planen igennem. Vi håber på, at især Eksportrådet og Erhvervsstyrelsen kan finde en fælles model, der på eksportområdet sikrer et One Stop Shop for virksomhederne, så der bliver en fælles indgang til at få viden og rådgivning om eksport,” siger Henrik Theil, FDIH.

Skriv et svar