Arkiver

IoTNyheder

Stort uudnyttet potentiale i Internet of Things

Internet of Things potentiale digitale tendenser Trendsonline

Der er masser af forretningsmuligheder for iværksættere inden for IoT, men der er behov for at tænke meget mere ud af boksen. Det mener Merete Carlson fra innovationsnetværket InfinIT, et landsdækkende innovationsnetværk for it, der dækker både forskere og virksomheder.

Forretningspotentialet for IoT handler om at få ideer og ikke fokusere på dimser, siger Merete Carlson, sekretariatsleder for innovationsnetværket InfinIT. Den 10. marts holder netværket et gå-hjem-møde om IoT og Big Data i Sønderborg.
Merete Carlson anbefaler, at iværksættere flytter fokus fra produkter til, hvad der giver mening og åbner for muligheder.

”Forretningspotentialet inden for IoT ligger meget i at se allerede udviklede produkter og virksomheder på en ny måde. Som etableret virksomhed kan det være svært at se ens produkt eller f.eks. produktion med andre øjne. Det kan blokere for måden af forstå nye tekniske muligheder, når der skal innoveres videre. Det er her iværksættere kan komme ind med den rette blanding af spørgsmål, nysgerrighed, innovation og skæve ideer. Det er det, som mangler i dag,” siger Merete Carlson.

Hun mener, at IoT er et ideelt forretningsområde for iværksættere, men opfordrer til, at man vænner sig til en anderledes måde at drive forretning på.

”Jeg tror, at iværksættere skal byde mere ind på ventureprojekter, hvor man arbejder på noget i en anden virksomhed og så slipper det igen – i stedet for at skulle udvikle egne produkter og fokusere på at sælge dem. IoT-iværksættere skal være en service for en eksisterende virksomhed og et udviklet produkt, som iværksætterne kan se på med andre øjne og finde ud af at innovere og tilføje merværdi med fokus på IoT.”

Udvidet netværk

Merete Carlson anerkender, at det kan være svært for iværksættere at komme i kontakt med de store, etablerede virksomheder. Ligesom det kræver baggrundsviden og kendskab til udfordringerne for at kunne byde ind med merværdi og innovativ tankegang. Derfor arrangerer InfinIT konferencer og gå-hjem-møder, hvor det er muligt at danne sig et netværk af interessenter inden for IoT.

Den 10. marts fra 13.45 til 16.45 handler mødet om ” Data alle steder – Internet of Things og Big Data”.
Et af emnerne på mødet omhandler blandt andet det at gøre industrielle produkter smarte, få dem på internettet og indsamle brugsdata med den tilføjelse, at det først bliver rigtigt interessant, når ”produkterne spiller i et større økosystem, og når opsamlet data kan analyseres og skabe viden og værdi for virksomheden og for brugerne”.

Gå-hjem-mødet foregår i Sønderborg, alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Du kan se programmet og tilmelde dig her.

Skriv et svar