Arkiver

BusinessIværksætterlivNyheder

Små virksomheder vækster men begrænses af tidsmangel

De små virksomheder går et positivt vækstende år i møde. Men den største bekymring og barriere for den forventede vækst, er den manglende tid til administrative opgaver hos de mindre virksomheder.

En ny undersøgelse viser, at de små virksomheder har et yderst spændende 2016 i vente. De små virksomheder udtrykker en tydelig optimisme i forbindelse med væksten, hvor hele 38 procent forventer et bedre resultat i 2016 i forhold til 2015.

Undersøgelsen er udarbejdet for Codan af analyseinstituttet Wilke. Den bygger på i alt 1.150 telefoninterviews med ejere af virksomheder med 0-9 ansatte i august 2015.

Den positive attitude fra de små virksomheders side skyldes, ifølge Monica Diaz, direktør for Mindre Erhverv hos Codan, forventningerne til økonomiens udvikling.

”Den forventede udvikling i økonomien er den altovervejende grund til, at de små selskaber ser lyst på fremtiden. Det er meget positivt, og vi får det løbende bekræftet i vores dialog med virksomhederne, hvor flere brancher oplever fremgang. Samtidig har en række af de mindre virksomheder, som vi samarbejder med, fået flere ansatte siden starten af 2015,” forklarer Monica Diaz,

Undersøgelsen viser helt konkret at kun syv procent af de små virksomheder forventer et dårligere resultat i 2016 sammenlignet med 2015. Hele 38 procent forventer, at det bliver bedre – faktisk mellem 11-25 procent bedre i 2016.

I kapløb med tiden

Men med det søde kommer det sure, for en særlig bekymring hos de små virksomheder er, at den manglende tid kan komme i vejen for vækstpotentialet.

Undersøgelsen viser nemlig, at 34 procent giver udtryk for, at de i meget høj grad oplever, at manglende tid er en barriere for vækst.

Kun fire ud af ti mindre virksomheder når at udføre de administrative opgaver inden for en almindelig kontortid, fra 8-16. De resterende ordner det enten i løbet af aftenen eller i weekenderne. Det er resultat af, at det i de mindre virksomheder ofte er ejeren selv, der står for nærmest alle arbejdsopgaver.

”I mange små virksomheder er det ejeren selv, der skal sørge for alt fra salg og markedsføring til kundepleje og praktisk udførelse. Ofte er konsekvensen, at de administrative opgaver bliver skubbet til ydertidspunkterne, hvor tiden kunne have været brugt på vækstorienterede aktiviteter i stedet,” fortæller Monica Diaz. 

Initiativ skal hjælpe de små virksomheder

Derfor har Codan valgt at iværksætte en række initiativer, som skal kunne hjælpe de små virksomheder med at få realiseret det forventede vækstpotentiale.

”Vi vil gerne imødekomme de små virksomheders behov og være med til at understøtte en generel vækst i Danmark. Det betyder blandt andet, at vi som samarbejdspartner er nødt til at få barberet tidsforbruget for virksomhederne ned til et minimum, og at de kan få fat på os, når de har mulighed,” siger Monica Diaz.

For at nedbringe tidsforbruget hos de mindre virksomheder, kan de nu komme i kontakt med Codan døgnet rundt via blandt andet en ny chatfunktion.

Derudover har Codan indgået et samarbejde med IVÆKST, om at holde gratis kurser i hele Danmark om B2B-salg. Dette initiativ skal ruste de mindre virksomheder til at føle sig bedre klædt på i forhold til vækst.

Skriv et svar