Nyheder

Frivillige skal være med til at skabe succesfuld integration

Integration sker på mange forskellige måder og mange forskellige steder. Frivillige skal hjælpe integrationen på gled i et nyt samarbejde.

Regeringen forventer, at der frem til 2020 vil komme cirka 100.000 nye flygtninge til Danmark. Det vil ifølge Kommunernes Landsforening kræve omkring 42.000 nye boliger. Nu har Dansk Flygtningehjælp og Domea.dk indgået et samarbejde for at afprøve en frivillighedsmodel, der skal sikre en succesfuld integration.

Gæstfrihed på Mors

Et sted, hvor integrationen er gået godt, er i Nykøbing Mors, hvor boligforeningen Fuglsøparken har haft flere frivillige involveret for at byde flygtningene velkommen. Men her er flygtningene også gode til at invitere morsingboerne indenfor.

”Syrerene er utrolig venlige og gæstfri, så man bliver altid inviteret inden for til en kop te. Det har været en stor oplevelse at lære dem at kende,” fortæller Hanne Østergaard, som er bestyrelsesformand i boligafdelingen Fuglsøparken.

Men selvom intentionerne er gode, og folk vil hinanden det bedste, så kan manglende viden og misforståelser hurtigt skabe udfordringer. Derfor vil boligafdelingerne få stor gavn af Dansk Flygtningehjælps eksperter og frivillige.

”Vi har en vigtig samfundsopgave i at skaffe billige boliger til dem, der har behov for det i et tæt samarbejde med kommunerne. Og vi vil gerne bidrage med boliger til flygtninge, men mange boligafdelinger mangler viden og hænder til at kunne håndtere integrationsopgaven. Integrationsindsatsen i de almene boligafdelinger får nu et stort løft med vores samarbejde med Dansk Flygtningehjælp,” siger Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk.

Ny frivillighedsmodel skal skabe succes

Samarbejdet mellem Dansk Flygtningehjælp og Domea.dk skaber et netværk ved at knytte de frivillige i boligbestyrelserne sammen med de frivillige i Dansk Flygtningehjælps ”Frivillignet”. Det betyder også, at de frivillige i boligbestyrelserne vil få tilbudt kurser, oplæg og informationsmøder og altid have mulighed for at få rådgivning fra Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp. Det skal give dem bedre vilkår, når de skal være med til at integrere flygtningene.

”Partnerskabet med Domea.dk betyder, at boligafdelingsbestyrelser og medarbejdere kan trække på vores specialister i Center for Udsatte Flygtninge. Vi tror på, at når vores frivillige arbejder sammen med frivillige bestyrelsesmedlemmer og beboere, så har vi et stærkt grundlag for en ny frivillighedsmodel og for en vellykket integrationsindsats,” siger Anette Christoffersen, integrationschef i Dansk Flygtningehjælp.

De frivillige fra Dansk Flygtningehjælp vil udover rådgivning og oplæring af boligbestyrelserne også kunne tilbyde lektiehjælp, sprogtræning og mange andre tilbud. De kan også bistå med tolkeservice, så eksempelvis husordner, vedtægter og lignende bliver oversat.

Dansk Flygtningehjælp og Domea.dk håber på, at det nye samarbejde kan skabe en vellykket integration, hvor man involverer både flygtningene og boligafdelingerne til at samarbejde om et godt resultat.