BusinessNyheder

Gazeller skaber jobs, men der bliver færre af dem

Gazeller

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der bliver færre nye højvækstvirksomheder i Danmark, men at de såkaldte Gazelle-virksomheder har accelereret jobskabelsen. 

Gazellen er en truet dyreart, hvis man kigger på tallene fra Danmarks Statistik. Der bliver nemlig færre højvækstvirksomheder i Danmark.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev skabt 153 nye højvækstvirksomheder mellem 2011 og 2014. Det er et fald på syv procent i forhold til den foregående periode, som var fra 2010-2013.

Helt grelt er det dog ikke. Faldet er mindre end i opgørelsesperioden forud for denne, her var det nemlig på 17 procent. Og selvom der bliver færre gazeller, så skaber de nye højvækstvirksomheder flere job.

Højvækstvirksomheder skaber flere jobs

I forhold til den samlede gruppe af nye virksomheder i 2009 og 2010 med minimum fem fuldtidsansatte i 2011 stod de 153 gazellevirksomheder (ud af i alt 1024 virksomheder red.) tilsammen for 32 procent af den samlede beskæftigelse i denne gruppe i 2014.

I alt skabte de nye højvækstvirksomheder 3.506 nye job fra 2011 til 2014, hvilket er 844 flere end i den foregående periode og altså en stigning på 32 procent.

En gazellevirksomhed er en virksomhed, der er op til fem år gammel, har fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst i fuldtidsansatte på mindst 20 procent over en periode på tre år. Gazeller kan findes inden for flere brancher, og nogle brancher har flere højvækstvirksomheder end andre.

Flest nye gazeller i branchegruppen handel og transport

I 2014 var handel og transport den største branchegruppe blandt nye højvækstvirksomheder med en andel på 31 procent. En stigning fra den foregående periode. Andenpladsen indtog erhvervsservice med 24 procent, selvom der var sket et fald fra 27 procent i vækstperioden 2010-2013.

Information og kommunikation stod for 15 procent af alle nye højvækstvirksomheder, bygge og anlæg for 10 procent, mens industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed stod for ni procent. De resterende 12 procent kategoriseres som øvrige erhverv.