Arkiver

IværksætterlivSponsoreret indhold

Islændinge skaber dataplatform i Danmark for at gøre forskning smartere

Islændinge

To islændinge mødte hinanden i Aalborg. Nu møder de hele verden med deres virksomhed Medei, der vil hjælpe forskere med at effektivisere indsamling af data, når de laver kliniske forsøg.

“Er det et otte-, eller er det et ni-tal, jeg har skrevet? Og hvad var det nu, patienten sagde her?”

Spørgsmålene kører rundt i hovedet på Jón Ingi BergsteinssonHan sidder med en stor stak papirer, hvorpå han har udfyldt et spørgeskema sammen med en patient, der er med i et klinisk forsøg. Det tager tid at fylde data ind i systemet.

Faktisk tager det dobbelt så lang tid, som han har brugt på at udfylde spørgeskemaet sammen med patienten. I alt fire timer. Og det er bare ét ud af flere tusinde spørgeskemaer, der skal laves og fyldes ind i systemet.

“Der må være en smartere måde at gøre det på,” tænker Jón Ingi Bergsteinsson.

Sådan fødes idéen til Smart-trial, der er en af Medeis kerneprodukt. Smart-Trial er en dynamisk dataindsamlingsplatform, der kan hjælpe forskere med at effektivisere indsamling af klinisk forskningsdata. Ambitionen er at blive den løsning, alle forskere vælger, når de skal indsamle data.

Medei er netop blevet udpeget som Microsoft Bizpark Plus Partner, og er derfor er allerede godt på vej. De forventer, at dette kan sætte skub i at udbrede platformen til flere forskere i hele verden.

En fælles baggrund i medicin

Jón Ingi Bergsteinsson er ikke alene om at bekæmpe den langsommelige og usikre proces med at indsamle og behandle klinisk forskningsdata. Han har etableret Medei sammen med Páll Jóhannesson, der er kandidat i Medical Market Access og speciallæge Jan Ovesen, der har mange års erfaringer fra klinisk forskning inden for søvnmedicin.

Sammen med de øvrige ti medarbejdere arbejder de ihærdigt på at gøre Smart-Trial klar til at erobre forskningsverdenen, hvor rigtig meget forskning stadig foregår med pen, papir eller i uoverskuelige Excel-ark, mener de.

”Vi er meget optaget af at give forskere adgang til en teknologi, som medicinalindustrien har brugt i flere år, men indtil nu har været for dyrt for offentlige forskningsinstitutioner. Vores program gør dokumentation af klinisk forskning langt mere effektiv, ensartet og omhyggelig,” forklarer Páll Jóhannesson.

Fra Island til Aalborg til hele verden

Jón Ingi Bergsteinsson og Páll Jóhannesson mødte hinanden i Aalborg. Her stiftede de to islændinge Medei, og i dag har de også hovedkontor her.

“Páll og jeg lærte hinanden at kende på Aalborg Universitet gennem fælles venner og stiftede Medei sammen, inden vi blev færdige med vores uddannelser,” siger Jón Ingi Bergsteinsson.

Den største fordel ved at starte Medei i Danmark er ifølge de to islandinge ejere, at omkostninger ved at stifte et selskab i Danmark er lavere. Markedet er desuden større, og mulighederne for at finde flere medarbejdere er langt bedre, siger de to islændinge.

Medei er i gang med at stifte endnu et kontor i København, fordi virksomheden har fået godt fat i det udenlandske marked, og det er nemmere at komme til lufthavnen og ud i verden fra Hovedstaden.

MEDEI og SMART-TRIAL

MEDEI er en sundheds it-virksomhed, blev stiftet i marts 2013. Missionen er at hensigt at forbedre sundheden gennem en kombination af lægelig ekspertise og teknik.

Kerneproduktet er SMART-TRIAL, der er en software, som er en dataindsamlingsplatform, der kan hjælpe forskere med at effektivisere indsamling af klinisk forskningsdata.

Skriv et svar