Arkiver

Sponsoreret indhold

Derfor skal din arbejdsplads have en arbejdsmiljøorganisation

Sikkerhed og tryghed er menneskelige krav, som vi har efterspurgt siden stenalderen, og det er krav, som vi faktisk stadig efterspørger i vores moderne hverdag. Og siden vi bruger så meget tid på vores arbejde, er det også naturligt, at vi har behov for trygge rammer på arbejdspladsen.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er netop at uddanne arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdspladsen, så de har værktøjerne til at sikre, at virksomhedens medarbejdere får et godt arbejdsmiljø, som de kan færdes i.

 

Hvad er en arbejdsmiljøuddannelse?

Arbejdsmiljøuddannelsen har til formål at styrke deltagernes viden om sund og sikker arbejdsmiljø. Derudover er formålet også at give deltagerne metoder og redskaber, så de systematisk kan skabe trivsel på arbejdspladsen og forebygge belastende problematikker, som potentielt kan gå ud over medarbejdernes fysiske eller psykiske helbred.

 

På uddannelsen bliver deltagerne undervist i arbejdsmiljøloven, og de lærer at opstille krav for et godt og sund arbejdsmiljø. De lærer også, hvordan de analyserer virksomhedens forhold, og hvordan de aktivt skal gå til værks for at igangsætte og kontrollere processer, som skal forbedre arbejdsmiljøet.

 

Dertil bliver deltagerne også undervist i, hvordan de kan fremme samarbejde og samspil i virksomheden, så virksomhedens problemer bliver løst ud fra et helhedsperspektiv, og så både ansatte og ledere inddrages i processen.

 

Hvornår skal virksomheden uddanne sine medarbejdere?

Når en virksomhed har ti eller flere ansatte, skal arbejdsgiveren oprette en arbejdsmiljøorganisation, som udgøres af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Det er arbejdsgiveren, som udpeger arbejdslederen, mens det er medarbejderne, som udpeger arbejdsmiljørepræsentanten.

Dette er for at sikre, at alle dele af virksomheden repræsenteres i arbejdsmiljøorganisationen, så beslutninger om arbejdsmiljø ikke bliver skrævvredet eller taget ud fra en bestemt agenda.

Det er arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, som skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kravet er faktisk, at medlemmerne skal have gennemgået uddannelsen, inden der er gået tre måneder siden valget.

 

Reglerne er anderledes, når det gælder virksomheder med 35 ansatte eller mere. Her skal der stadig oprettes en arbejdsmiljøorganisation, men den skal bestå af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen udgøres af en valgt arbejdsmiljørepræsentant, en valgt arbejdsleder og arbejdsgiveren, som agerer formand for gruppen. Arbejdsmiljøudvalget udgøres af en repræsentant for arbejdsgiveren og repræsentanter for medarbejdere og ledere.

 

Branchespecifikke arbejdsmiljøuddannelser

Mange udbydere af arbejdsmiljøuddannelser tilbyder også branchespecifikke uddannelser. På disse uddannelser får du mulighed for at gå i dybden med problemstillinger, som er unikke for din branche og arbejdsplads.

I forlængelse af dette er det også værd at nævne, at der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen i forhold til arbejdsmiljøuddannelse. Her skal virksomheden oprette en arbejdsmiljøorganisation, når:

  • der er fem eller flere ansatte
  • de arbejder for samme arbejdsgiver
  • de arbejder på et udearbejdssted
  • arbejdet forløber over mindst 14 dage

Her skal arbejdsmiljøorganisationen bestå af mindst en arbejdsmiljørepræsentant valgt af de ansatte samt en arbejdsleder valgt af arbejdsgiveren. Der skal være lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Skriv et svar