Arkiver

Sponsoreret indhold

Leg er vigtigt for børns udvikling

Leg er vigtigt, fordi det stimulerer børns læring og fysiske aktivitet. Derudover kan leg få børn til at blive mere harmoniske, peger forskere på. Desuden har der været tale om, at leg kan blive lovpligtigt for børnehaver og vuggestuer, som skal ”erstatte” læring.

Hidtil har der ikke været en lov om, at formålet med vuggestuer og børnehaver skulle omhandle leg. Men nu er det så småt blevet et mål for daginstitutionerne, og måske endda snart en lov. Der har indtil nu været visse ting, som børn skulle lære, før de starter i skole. I flere kommuner har man også haft særlige programmer, som skal gøre børn klar til at arbejde med dansk og matematik.

Forskel på leg og læring

At børn har skullet lære har i flere år skabt røre hos professorer i pædagogik. De mener, at skole-læring inden børn starter i skole, kan skade børn mere end det kan gavne deres udvikling. Men med et nyt lovforslag, kommer der mere fokus på leg, som er vigtigt for børns udvikling.

Regeringen forslog i 2017, at leg skal være en lovpligtig del af hverdagen i danske vuggestuer og børnehaver. Leg skal fremme børns trivsel, læring og udvikling gennem trykke pædagogiske læringsmiljøer, hvor leg er et grundprincip. Der kommer altså mere fokus på leg end læring nu, hvilket er et skridt i den rigtige retning, mener professorer i pædagogik.

Kulturen skal ændres

I flere år er pædagoger blevet skolet til at lave programmer, som forbereder børn på skolen, som dermed skal i gang med at lære i en tidlig alder. Dette skal i anden række nu, og der skal mere fokus på leg, som også ligger til børns natur.

Dog er der andre forskere, som mener, at leg og læring skal supplere hinanden. Der må gerne være strukturerede aktiviteter, som læres igennem leg for at styrke børns udvikling.

Uanset hvad kan det gavne børn at lege, også når de er hjemme. Der findes mange måder, som forældre kan hjælpe børn med leg. I masser af legetøjsbutikker er stort udvalg af sjovt og lærerig legetøj. Se mere på https://www.babymode.dk/legetoejsbutikker/ for inspiration.

Skriv et svar