Arkiver

Kategorier

Sponsoreret indhold

Er du kommet til skade på din arbejdsplads? Derfor bør du kontakte en advokat

Har du været udsat for en ulykke på din arbejdsplads eller i arbejdstiden? Eller har du fået en erhvervssygdom som kan relateres til dit arbejde? Der er dog mange særlige forhold ifbm. med en arbejdsskadesag. Derfor bør du altid kontakte en god erstatningsadvokatmed speciale i erstatning ved skader. Mange skadelidte vælger at søge rådgivning hos en god advokat, når de har været udsat for en ulykke, hvor der kan søges erstatning for at lette omstændighederne omkring ulykkes.  

1.   Den rette lægelige behandling og vurdering 

Når skaden anmeldes til forsikringsselskabet, har forsikringsselskabet ofte en læge tilknyttet disse sager som vurderer skaden. Det kan være en rigtig god idé at få en speciallæge med særlig ekspertise indenfor området til ligeledes at vurdere sagen. Dette hjælper en erstatningsadvokat med, så du kan komme til en dygtig speciallæge. 

2.   En erstatningsadvokat styrer al kommunikation 

I løbet af en erstatningssag vil der være rigtig meget kommunikation med forsikringsselskabet, læger og andre relevante parter. Det kan være en stor mundfuld at sørge for at kommunikere med alle parter oveni, at du er blevet ramt af en skade. Ved at bruge en erstatningsadvokat slipper du i høj grad selv for meget af denne kommunikation. Du vil naturligvis være i tæt kontakt med din advokat, så du altid er opdateret på, hvad der sker i sagen. 

3.   Hvad skal anmeldes, hvornår og til hvem? 

Der kan være mange parter involveret, når det drejer sig om en arbejdsskade eks. skadevolder, læge, forsikringsselskabet osv. Som skadelidte kan det være uoverskueligt at vide, hvem du skal anmelde hvad til og hvornår. Der er nemlig en del frister og deadlines som skal overholdes. Når du bruger en advokat, har advokaten styr på alle disse frister og deadlines og hjælper dig med at overholde dem.