Please assign a menu to the primary menu location under menu

Arkiver

Sponsoreret indhold

Sådan skaber du sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed er ikke altid sexet, men ikke desto mindre så er det meget vigtigt! På enhver arbejdsplads, såvel som i den private bolig, er det nødvendigt at tage nogle forholdsregler for at komme katastrofen i forkøbet. Det kan være bestemte foranstaltninger eller blot viden om et bestemt emne. Læs mere om sikkerhed på arbejdspladsen herunder, så du og dine kolleger kan arbejdet i ro og tryghed.

De vigtige foranstaltninger

I en virksomhed kan du højne sikkerheden på flere måder. Start med at gennemgå bygningen, som virksomheden er placereret i. Gennemgå systematisk vinduer, døre, udgange, tæpper, lofter, gulve, og vurder risikoen for brandfare. Der findes stramme lovgivne krav, som bygningen skal leve op til. Årets fugemand 2019 kan hjælpe din virksomhed ved at fuge med en brandfuge, som kan forhindre spredning af brand. Brandalarmer bør også løbende tjekkes, så de er i orden og fungerer, som de skal.

I tilfælde af eksempelvis brand og andre krisesituationer, er det vigtigt, at virksomhedens medarbejdere er klar over, hvordan der handles mest hensigtsmæssigt. Det er en fælles opgave, at alle tager ansvar for egen og andres sikkerhed. Førstehjælpskurser og brandkurser kan med fordel gennemføres én gang om året eller efter behov, så alle medarbejdere hele tiden holder deres kompetencer opdateret. Det skaber tryghed for alle, at enhver medarbejder evner at give hjertemassage, kunstigt åndedræt og desuden er klar over, hvordan en eventuel brand håndteres på bedst mulig vis. Ofte kan de værste kriser undgås ved at komme dem i forkøbet.

Hvis krisen alligevel indtræffer

I tilfælde af en pludselig opstået krise – det kan være i forlængelse af brand, tyveri, trusler, dødsfald og meget andet – kan det være gavnligt at tilbyde medarbejderne krisehjælp i form af eksempelvis psykologhjælp. I enhver virksomhed bør der forelægge en plan for, hvordan en eventuel krisesituation gribes an. Det skaber tryghed på mange planer.