BlogDebatFintechNyheder

Blog: Equitycrowdfunding – hvad er op og ned?

BLOG: Siden den amerikanske kongres vedtog “the Jumpstart Our Business Startups Act,” bedre kendt som “JOBS Act,” har equity crowdfunding (crowdfunding af egenkapital) været et online buzz ord. Linkedin Gruppen ”Crowdsourcing and Crowdfunding” har eksempelvis nået et medlemsantal på over 21.000 siden dets etablering i juli 2010. Et af målene med JOBS Act, der blev underskrevet af Præsident Obama i april 2012, var at åbne nye muligheder for finansieringen af små virksomheder og startups.

På trods af at loven indeholder regler der tillader små virksomheder at crowdfunde, dvs. at udbyde sine aktier online og direkte til private investorer, er denne nye form for demokratisk investering fortsat under udvikling. I USA er aktiebaseret crowdfunding således fortsat ikke muligt uden regler om forhåndsgodkendelse af investorerne, og der ventes i spænding på at the Securities and Exchanges Commission (SEC) udarbejder de detaljerede regler for equity crowdfunding, som skal styre markedet fremadrettet. Equity crowdfunding sites opererer dog allerede i USA og EU, hvor de formidler investeringer mellem selskaber og kvalificerede, godkendte investorer.

Sociale medier møder venture kapital og corporate finance
Den stigende interesse for equity crowdfunding er et resultat af den succes som crowdfunding konceptet – særligt i relation til kulturelle og sociale projekter – har oplevet gennem de seneste 5 år, eksemplificeret af markedsledere som Kickstarter og Indiegogo. Integreringen af sociale medier i fundraising processen, har gjort det muligt at promovere ukendte mennesker og deres ideer i en grad og omfang som ikke er set før, uden behov for store marketingsinvesteringer.

ipo_EquityHvor en typisk introduktion på et traditionelt børsmarked (Initial Public Offering – IPO) ofte kræver store mængder af ressourcer, håber mange startup entusiaster nu på, at equtiy crowdfunding kan være med til at sætte gang i væksthjulene for de mindre virksomheder, ved at formindske omkostningerne ved at rejse kapital. 99funding.com budskab til startup miljøet er derfor:

Forbered jer på the Initial Social Offering. Forbes.com beskriver det tiltagende ved equity crowdfunding som det faktum, at små individuelle investorer har samme adgang til at investerer i start-ups som de store venture kapital fonde, kombineret med de fordele der er knyttet til virksomhedernes mulighed for at rejse kapital uden for deres familie- og vennekreds.

“99funding.com’s budskab til startup miljøet er derfor: Forbered jer på the Initial Social Offering.”

Hvordan virker det i hovedtræk?
Forretningsmodel for de fleste af de eksisterende equity crowdfunding sites er meget ens. Som investor på den førende amerikanske site 99funding.com eller på britiske Crowdcube.com, skal du tilmelde dig og godkendes som investor, før du kan handle. Det betyder, at alle investeringer kan foretages inden for gældende ret, idet udbuddet af aktier juridisk set ikke sker til offentligheden, men til en indsnævret kreds af godkendte investorer for hvem de pågældende investeringer er vurderet egnet for. Endvidere kan udbuddet alene forestås af ejeren/operatøren af den pågældende crowdfunding platform, der skal have tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler fra den nationale kompetente myndighed.

Som startup virksomhed skal du også godkendes for at kunne udbyde aktier og dermed få adgang til at rejse kapital. Ejeren/operatøren af crowdfunding platformen foretager en due diligence af startup virksomheden i denne proces (hvis omfang dog er ukendt!), men er på samme tid forpligtiget til at advare godkendte og potentielle investorer, om den betydelige risiko der er knyttet til investeringer i startup virksomheder. Startup virksomhederne modtager kun den rejste kapital såfremt det fulde søgte beløb rejses inden for den givne tidsfrist. I alle andre tilfælde bliver midlerne tilbageført til investorerne.

I perioden hvor aktierne udbydes må crowdfunding platformen facilitere en deponeringskonto hvor investeringerne kan opbevares midlertidigt. Den faktiske udstedelse af aktier til investorerne sker først når det søgte beløb er rejst, og kræver desuden en del juridisk benarbejde, bl.a. nødvendige ændringer i startup virksomhedens vedtægter som en konsekvens af kapitalforhøjelsen.

Problemerne og fremtiden
Equity crowdfunding har potentiale til at forbedre væksten af startup virksomheder og kan – med de rigtige juridiske rammer – blive det “næste store online fænomen.” Equity crowdfunding står imidlertid overfor en række seriøse udfordringer. Her kan nævnes et par af dem:

  1. Betydelige begrænsninger i de beløb som udstederne kan rejse inden for en given periode, reducerer den potentielle gevinst og effekt for startup selskaberne.
  2. Mangel på likviditet forhindrer investorerne i at afhænde deres investeringer og dermed profiterer fra succesfulde investeringer.
  3. Mangel på harmonisering af regler tvinger equity crowdfunding platforme til at operere nationalt frem for globalt.
  4. Fra en investors synsvinkel er der tale om yderst risikofyldte investeringer med lav gennemsigtighed.

Listen af udfordringer fortsætter ud over de her nævnte, hvilket tildeles forklarer SEC’s forsinket udgivelse af reglerne for det amerikanske marked. Det understreger også, at de eksisterende regler og omfattende reguleringen af udbud af aktier, eksisterer af gode grunde – i særdeleshed med henblik på at beskytte investorer fra svindlere og bevare integriteten og funktionen af det finansielle system.

Man kan kun håbe, at de juridiske rammer som er ved at blive sat op for equity crowdfunding rundt omkring i verden, er i stand til at forhindre en potentiel bølge af svindel, der vil underminere de gode intentioner og det store potentiale der ligger i konceptet. Med de rette juridiske rammer er der under alle omstændigheder min overbevisning, at kombinationen af sociale medier med traditionelle aktiemarkeder kan fungere og fremadrettet danne rammen for en ny måde hvorpå startup virksomheder kan rejse kapital.