Arkiver

Nyheder

Årsrapporten kan nu være på Engelsk

Nu kan virksomhederne aflægge årsregnskab – også kaldet årsrapport – udelukkende på engelsk.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær:

Dansk erhvervsliv bliver stadigt mere internationalt orienteret. Den internationale samhandel er intensiveret, der investeres i stigende grad på tværs af landegrænser, og danske virksomheder rekrutterer direktører og bestyrelsesmedlemmer i udlandet. Det er naturligt, at en lov som årsregnskabsloven også følger med denne udvikling.

Virksomhederne har efterspurgt mulighed for at kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, bl.a. fordi nogle virksomheder alene har udarbejdet en dansksproget årsrapport, fordi den danske lovgivning har krævet det. Disse virksomheder opfatter kravet om årsrapporter på dansk som en stor administrativ byrde, og Virksomhedsforum for Enklere Regler har derfor foreslået regeringen at ændre på reglerne.

Det er baggrunden for den ændring af årsregnskabsloven, som nu gør det muligt at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Den blev vedtaget i Folketinget den 3. december 2013 og trådte i kraft pr. 1. januar 2014.

Arbejdet med internationalisering vil fortsætte, når årsregnskabsloven skal moderniseres i 2015. Her vil et af fokusområderne være, at de danske virksomheder skal have mulighed for at følge internationalt anerkendte regler, når de udarbejder deres regnskaber.

Se hele Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse her.

Skriv et svar