Arkiver

GuideNyheder

Digitale trends i 2014 #2

Som Shopsonline.dk tidligere har skrevet om, præsenterede medievirksomheden Carat i starten af januar deres bud på voksende trends i den digitale og business-orienterede verden. 
Denne gang gennemgår vi én af de lovende trends, hvor brugerinvolvering og et strejf af god marketingsstrategi, kan give effektfulde resultater. Læs første artikel her

Beeps, brum-brum og nuancerede hyletoner indikerer, at din telefon er kommet i besiddelse af en kommunikation udefra. I 2014 bør virksomheder skele til push-beskedfunktionen, som ved smart benyttelse og strategiske overvejelser medvirker til god markedsføring

Push-notifikationer – virksomme og dødirriterende
Det handler om, at den nye trend bliver den strategiske måde at bruge push-systemet på.
Virksomhederne skal til stadighed finde en smart måde at differentiere sig fra andre virksomheder på, og samtidig fordres det at virksomheden for så vidt muligt personalisere sig med brugeren.
Push-notifikationer skal være smartere, mere nyttige og mindre irriterende, og især ved anbefalinger, map-apps og navigation-apps, skal virksomheden bestræbe sig på, at lette notifikations-strømmen. Brug af push-notifikationer er én af metoderne til at skære igennem klyngen af newsfeed som brugeren modtager i store mængder dagligt. Funktionen ses allerede i den gænge mobilkommunikation, og mange sociale medier bruger i høj grad push-beskeder.

App-funktionen Foursquare er navnlig gode til at tilrettelægge push-beskeder, og er i forvejen en ualmindeligt brugerdreven mobilapplikation. App’en giver brugeren og dennes venner mulighed for at udnytte deres geografiske placering, ved at tilbyde dem oplevelser i nærområdet, herunder restauranter, cafeer, museer eller seværdigheder. Ved at sende notifikationer til de brugere, som har den downloadede app (med indbygget Geo-Targeting funktion) når Foursquare og deres virksomhedskunder ud til forbrugeren dér hvor forbrugeren geografisk befinder sig.

Kunsten at balancere
Som ved alle andre marketingstiltag, findes både gode og dårlige elementer, som kan vise sig afgørende for slutbrugerens perception af tiltaget. Det samme gør sig gældende for push-notifikationen, og da det i skrivende stund allerede er en relativt velkendt funktion hos forbrugeren, handler det for virksomheden om at balancere mængden af notifikationsstrømmen.
De fordelagtige elementer ved at bruge funktionen, går blandt andre brugerinvolvering og monetære fordele for virksomheden. Herunder ses en top 5 over gode fordele at skrive sig bag øret;

  • 1. Virksomheden har mulighed for at øge deres mobile salg
  • 2. Ved at interagere med brugeren, øger virksomheden den holistiske oplevelse af både app’en og brandet.
  • 3. Virksomhederne kan finde en omkostningsbesparelse ved at bruge push-systemet i stedet for SMS-systemet
  • 4. Push-beskederne kan tilpasses de enheder, platforme, geografiske placeringer og tidszoner, der genere størst engagement og har højest aktivitetsniveau. Derved når virksomheden ud til de største brugerklynger.
  • 5. Funktionen har en fordel i at kunne øge aktivitetsniveauet ved inaktive brugere, således at man ”husker dem på” at app’en og virksomheden stadig eksistere og fungere.

Med fordele følger naturligt ulemper, og disse omhandler irritationsmomenter og manglende relevans. Ligeledes er herunder oplistet to push-notifikationsscenarier, som kan have til ulempe at skade afsenderen mere end nødvendigt.

1. Ofte opfattes push-beskeder som spam, og brugeren kan føle større irritation end glæde ved at modtage notifikationer fra app’s og virksomheder.
2. Hvis den push’ede besked ikke er overvejet eller synes relevant for en kontekst den præsenteres i, eller mangler nytteværdi og aktualitet, mindskes troværdigheden omkring virksomhedsafsenderen. Dette kan resultere i, at brugeren vælger at slå push-funktionen fra eller, i værste instans, vælger at slette app’en.

Det gode med det dårlige
Som det fremgår af ovenstående lister findes der under halvt så mange ulemper end der findes fordele, men de negative punkter udgør stadigvæk sigende risici for app’ens videre overlevelse. De er altså vigtige at have in mente, hvis man som brand og virksomhed ønsker at implementere funktionen.
Det kan være yderst støjende med brumme- og bip-lyde i en i forvejen lydforurenet digitaliseret hverdag, og det er hertil virksomhedens opgave ikke at medvirke til yderligere irritationen i dagligdagens spektakel.

Der skal bruges lidt sund fornuft, tages et skridt tilbage og reflekteres kort over; Er det relevant at bruge push-funktionen i marketingsstrategien? Er der nok relevant indhold at pushe? Pusher du for meget? Pusher du for lidt?

Uanset svarene på spørgsmålene, er push-notifikationer en bekendt trend, men den er i vokseværk. Det handler om at differentiere sig fra den anseelige, omkringværende virksomhedsmængde, og denne push-funktion giver gode muligheder for at skille sig godt ud på det stopfyldte marked.

Skriv et svar