Arkiver

EventsNyheder

Sådan optimerer du din LinkedIn profil

De spidsede ører stod på stilke, da virksomhedsrepræsentanter fra alle landets egne sad med kinabøger, kuglepenne og elektroniske produkter med æblelogoer, klar til at skrible guldkorn og gode råd ned. 4 eksperter indtog projektoren og den hvide bagvæg, og der blev delt rundhåndet ud af erfaringer og know-how. Her kan du læse om talerne, om medieplatformen og få gode råd til at styrke dit brand på LinkedIn 

Scandic Hotel i Aarhus Vest dannede fysiske rammer for sidste mandags udsolgte velgørenhedsarrangement ”4 Stærke om LinkedIn” til fordel for Børnecancerfonden. Team Rynkeby Østjylland stod bag støtteforedraget og styrede slagets gang. 4 fagstærke og branchekompetente oplægsholdere skiftedes til at indtage scenen og fortælle de fremmødte om alt det gode ved LinkedIn.

LinkedIn som platform
Det sociale og professionelle netværksmedie, kan mere end hvad den gængse bruger umiddelbart benytter sig af.

Aftenens første oplægsholder sidder som CEO og Head of Talent Solutions på LinkedIn Nordics’s hovedkontor i Stockholm, og Lars Ingerslev levede op til sine tituleringer. Temaet for mandagsarrangementet var at bruge talent. Talenter inden for virksomheden og eksterne talenter og omdrejningspunktet tog afsæt i LinkedIn som kommunikations- og brandingredskab. Lars har bl.a. sit virke i talent-afdelingen og gav et oplæg om, hvordan virksomheder bør bruge LinkedIn til at tilegne sig anderledes og nye egenskaber og skabe større succes omkring virksomhedens brand.

Globalt set sidder der på nuværende tidspunkt +277.000.000 mennesker med en profil på LinkedIn, 1,5 mio. af dem sidder i Danmark, der kommer 6 mio. nye medlemmer månedligt, og hvert sekund er der to i verden, der opretter sig på sitet.

Disse tal emmer af succes og netværksmentalitet, og med så mange personer samlet på en professionel kontaktplatform er mediet ligeså meget et redskab til virksomheder, når de skal brande sig, kommunikere og rekruttere nye medarbejdere. Men det er vigtigt, at brugerne passer til profilerne, uanset om de repræsentere sig selv eller virksomheden.

”Folk tjekker dig, folk Google’r dig, så sørg for, at din LinkedIn er dig. Der kan være flere, der kigger på din LinkedIn virksomhedsprofil, frem for din hjemmeside. Man bygger ikke sit brand på sin hjemmeside, man bygger sit brand dér, hvor mennesker er, og man skal ikke tro, at de kommer og besøger jer,” sagde Lars Ingerslev, CEO ved LinkedIn Nordics

Lars betoner vigtigheden i, at jo mere aktivitet der sker på en virksomheds LinkedIn-profil, desto større bliver kendskabet til det omkringværende netværk og dets kompetencer, og derved sker en bedre kommunikation internt i virksomheden. Han nævner titlen Brand Ambassador som særdels betydningsfuld, da denne funktion synes medvirkende i rekrutteringen af ansatte, markedsføringen af brandet og skabelsen af merværdi til virksomheden.

Lars bakker sine fokuspunkter op med forskellige succesfulde erhvervscases, som hver især har formået at bruge netværket til at styrke virksomhedsværdien. De tre præsenterede cases omhandlede henholdsvis Coloplast, Danske Commodities og Talent Attraction Denmark – alle sammen aktive og vedvarende i deres kommunikation på LinkedIn.

LinkedIn til salg
Netværksmediet kan mere end bare fremme kontakter og fællesskab. Det fortalte Ole Bach Andersen om, da han indtog scenen som aftenens 2. taler. Fokus her lå på, at netværksmediet i høj grad også er et forum med muligheder for monetær omsætning.

Ole har sin daglige gang som chefrådgiver hos Newsperience og er yderst kompetent i sin LinkedIn-ekspertrolle. Der blev i oplægget lagt vægt på, at søgeord og retmæssige endorsements var gode redskaber til simpel profiloptimering, og han fortalte om brugerne, der interagere på mediet, og hvordan man kan hjælpe hinanden.

”Vi er en nation, der elsker at hjælpe, og vi er en nation, der er elendige til at spørge om hjælp,” sagde Ole Bach Andersen, chefrådgiver ved Newsperience

Ole forklarede, at alle mennesker i verden eksisterer under termet ”6 degrees of seperation”, som betyder, at mellem kvinden i Peru og manden i Norge kun findes 6 led. Det samme gælder mellem manden fra Nagasaki og kvinden fra Alaska. I Danmark er leddene mellem to fremmede mennesker nede på 3 i antal, og det er her, ”degrees of separation”-opstillingen giver et billedet af, at netværket bør tages i brug i både marketings- og salgsregi, når nu det er inden for rækkevidde, men hvor det også er vigtigt, at brugerne tilpasser sig hensigtsmæssigt på det professionelle medie.

”Det er ikke et CV, hvor I skal sælge jer selv, men en platform, hvor i skal sælge jeres ydelser og kompetencer. Lad vær med at endorse andre for noget, de ikke kan, og lad vær med at acceptere fejlagtig endorsement,” slog Ole Bach Andersen, chefrådgiver ved Newsperience, fast

Ole sluttede oplægget af med gode tommelfingerregler og lagde op til den næste præsentation, som i naturlig tråd med den øvrige information drejede fokus ind på kernen af LinkedIn – hvordan skal mediet bruges. Christen Mau, Branding and Digital Strategist ved WLFMcph, specialiseret i social media visibility og officiel LinkedIn EMEA Talent Solutions Partner tog scenen og åbnede med en sjov bemærkning.

Dit udtryk er mit indtryk
En køn blondine fylder pludselig projektor-væggen, og blikfang er sikret fra de over 100 publikummer i salen.

Christen bruger det visuelle på bagvæggen til at forklare sin pointe; at profilbilledet er ligeså vigtigt som alle de andre profilkomponenter. Der er forskellige opstillinger, der er bevist at virke bedre end andre, men bedst virker et billede af en glad mand med en guitar, og det kunne det betalende publikum på Scandic godt se for sig, der blev tilmed fnist højere ved de borde, hvor østrogenniveauet oversteg den mandlige tilstedeværelse.

Christen arbejder med personlighedstest og profilering og hjælper virksomheder til bedre implementering af LinkedIn som kommunikationsredskab.

Det handler om, at brugeren og virksomheden skal fortælle, hvem de er på den rigtige måde til den rette målgruppe. Dette giver måske sig selv for nogen, men at skulle tilrettelægge og tilpasse sig flere modtagere, kan være svært.

Christens formål med hans tilstedeværelse til fordel for Børnecancerfonden var at fortælle virksomhederne det, de glemmer at tænke på. Virksomheder skal tænke sig selv som en instans med personlighed og ramme de rigtige segmenter.

Det var mig, så kort kan det gøres,” sagde Christen Mau

Og så er der grupperne
I professionel henseende er det optimalt for en virksomhed at have en eller flere grupper tilknyttet deres brand, uanset om gruppen foregår på LinkedIn på en personlig blog eller på et tredje forum. Ved mandagens arrangement lå fokus dog udelukkende på LinkedIn, så rådgivningen i gruppedannelse, og varetagelse af samme, formåede at klæde de fremmødte godt på til at bruge LinkedIn som netværksplatform mere end som online cv.

Abelone Glahn, rådgiver og ekspert ved Amedia, havde fået til opgave at fortælle de mange fremmødte om, hvordan de bør drive deres respektive onlinegrupper på LinkedIn. Her listede hun både scenarier, etiketteregler og gode råd op og forståelsen af behovet for en gruppe synes at trænge ind hos publikum.

”Rejs jer op, stræk jer ud. Ja, heeelt ud. Jeg ved ikke med jer, men jeg havde brug for det,” sagde Abelone Glahn

Sådan startede oplægsholderen sin taletid ud, da der skulle tales grupper på LinkedIn, og sjovt nok blev der skabt en gruppeatmosfære fra start.

Abelones visuelle præsentation var sat op meget ”How-to”, og de forskellige must-do’s virkede relevante og overskuelige. Udgangspunktet for oplæggets tema, tog afsæt i en ”De fem vigtigste råd”-liste.

  1. Udfyld skabeloner før start
  2. Fastslå og anvend god netikette
  3. Forbered indlæg før du åbner
  4. Brug Managers Choice aktivt
  5. Planlæg årshjul for opdateringer

Den benyttede liste findes i udvidet udgave på LinkedIn og er et godt værktøj til virksomheder der mangler pejlemærker.

Aftenen i Aarhus Vest sluttede af med bifald og smilende ansigter, og inden de forskellige elektroniske arbejdsredskaber og kinabøger blev lukket, blev publikum spurgt om, hvor mange af dem der havde tænkt sig at bruge noget af det de havde hørt til eventen. Alle rækker hånden i vejret og kigger på Ole Bach Andersen, som agerer tovholder på arrangementet og som lige har adspurgt dem, hvortil han svarer ”.. så vil jeg sige, at arrangementet har været en succes”.

For virksomheder idag findes det afgørende i, hvilken grad de vælger at promovere og brande sig på sociale og professionelle netværksmedier. Dig og dit etablissement skal tænke sund fornuft uden for boksen og prioritere LinkedIn i reklamestrategierne. LinkedIn er den digitale tidsalders professionelle reklamesøjle, og hvis du ønsker at udvide din virksomheds kendskabsgrad og netværk, skal du starte dér, hvor netværket er.

En sidste opfordring ved aftenens event blev givet, da stolene blev skubbet bagud og folk lavede strækøvelser rundt om i lokalet.

”Bidrag uopfordret med en eller to ting i har lært i aften, implementer det i morgen og se, hvor langt det kan bringe jer” sluttede Ole Bach Andersen

1 kommentar

Skriv et svar