Arkiver

Nyheder

Arbejdsdygtige seniorer tilbage til erhvervslivet

To studerende fra generation Y har taget fat på udfordringerne ved den demografiske udvikling – Det grå guld står i kø for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, virksomhederne står i kø for at få det grå guld tilbage, og nu er der skabt en platform for alle parter. SETA er skudt i gang og har allerede nu fået over 100 ansøgere.

Vikar- og rekrutteringsbureauer bugner af unge, færdiguddannede mennesker, som gerne giver deres besyv med på arbejdsmarkedet. Men bare fordi, man runder de 60 år, er det ikke ensbetydende med, at man ikke vil arbejde.

I marts måned blev rekrutteringsbureauet Senior Talent (SETA) lanceret. Konceptet bag sitet har taget en ny vinkel på den traditionelle forståelse af, hvad et vikariat skal indeholde. SETA er en jobdatabase for seniorer, som ønsker at deltage i erhvervslivet, som de altid har gjort det.

Samfundstendenser
For nogle handler det om, at komme hurtig hen mod en pensionisttilværelse. For andre føles det som en flad fornemmelse at forlade en virksomhed og miste sit professionelle virke.
Der er en samfundsmæssig problemstilling i, at der fra politikernes side i højere grad rettes fokus mod at uddanne den yngre generation bedst muligt, uden at skele til de stærke ressourcer der til stadighed findes blandt Danmarks seniorer.

“Vi så nogle tendenser i samfundet, som pejlede os i retning af, at vi kunne hjælpe til. Målet er, at agere bindeled mellem villige og arbejdsdygtige seniorer, og virksomheder der har brug for højt kvalificeret, erfaren og fleksibel arbejdskraft,” siger Robin Kofod Eggli, founder af SETA.

Til trods for den korte lanceringsperiode og den begrænsede markedsføring, har over 100 seniorer allerede nu har oprettet sig i databasen. I Sverige har man allerede taget højde for de mange +60’ere, der ønsker beskæftigelse, og har fundet løsninger til efterspørgslen.

”Vi kunne se, at de i Sverige havde været aktive på området. IKEA ansætter højtuddannede pensionister til at vikariere i butikken, her er blandt andet tale om jurister og andre med lange videregående uddannelser bag sig. Det er det, vi inspireres af. Seniorer, der ønsker at bidrage og deltage med deres professioner og kompetencer” siger Robin Kofod Eggli.

Hjælp til selvhjælp
Founderne, Robin Kofod Eggli og Peter Bjerregaard Christensen, har studeret sammen ved Copenhagen Business School i 3 år. Det var her de fandt på ideen til SETA, og blev efterfølgende tilknyttet Copenhagen School of Entreprenuership. I forbindelse med iværksætningen, har de to foundere desuden rådført sig og stiftet samarbejde med Lederne.

”Vi har kun fået positiv feedback. De mentorer vi arbejder med, som besidder forskellige vigtige specialeområder, har givet os gode og nødvendige værktøjer. Vi har meldt os ind i Dansk Erhverv, og bruger ligeledes deres kompetencer og råd til det fremadrettede rekrutterings- og mæglerarbejde,” siger Robin Kofod Eggli.

Det fremgår af tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, at +60 segmentet har det laveste fravær af alle. Virksomheder kan regne med, at de vikarer de får gennem SETA, er mennesker der ønsker at arbejde.

SETA foto

SETA hjælper seniorerne ud i erhvervslivet igen, virksomhederne får mulighed for at benytte de erfaringsdygtige forcer blandt seniorerne og samfundet drager nytte af en større og mere effektiv arbejdsstyrke. SETA’s virke er en treenighed, som operere med flere samfundsmæssige aspekter, og arbejder aktivt på at gøre op med betegnelsen ”ældrebyrden”. Målet er, at gøre op med de problematikker der i dag er forbundet med pension.

SETA kan holde et attraktivt prisniveau sammenlignet med fx. eksterne konsulenter da seniorer, der ønsker at arbejde, ikke er ligeså drevet af økonomiske incitamenter, som folk i den alder vi normalt betragter som den arbejdsdygtige. Virksomhederne dermed kan få gavn af seniors kompetencer til en attraktiv pris og på fleksible vilkår.

”Om et år? Så kunne jeg godt tænke mig at vi havde 100 seniorerne på arbejdsmarkedet. Så har vi bedre fat i virksomhederne, og så er vi bindeleddet mellem seniorerne og virksomhederne.” Robin Kofod Eggli, founder SETA.

Skriv et svar