Arkiver

CloudNyheder

Adobe Marketing Cloud: nyt analyseværktøj forudsiger kundernes fremtid

I en samtid hvor cookies, digitale fodspor og virtuelle fingeraftryk er allestedsnærværende og hyppigt omtalt, passer det sig, at endnu en kundeadfærds-analyseredskab ser dagens lys. Ophavsvirksomheden bag det nye analyseværktøj, er den omfattende tech-virksomhed Adobe, som nu skruer op for detektivarbejdet når det gælder om, at forudse kundens næste træk online.

Alveredens marketingsafdelinger har endelig fået sig et komplet, integreret analyseredskab til deres mange fremtidige marketingsprojekter, brandingopgaver og markedsføringstiltag. Adobe Analytics præsenterer Adobe Marketing Cloud som forudser forbrugerens næste træk før trækket er foretaget. En ny live stream-funktion gør, at marketingsfolkene kan opsnuse kundens adfærd før den er fundet sted, når kunden handler online.

Digitaliseret adfærd
Markedsføring, og alt hvad det herunder omfatter, er konstant omskifteligt og tilpasses som oftest nutidens samfundsudviklinger eller gængse forbrugerændringer. Som marketingsansvarlig kan det være svært, at vide sig sikker på om de tiltag eller projekter du og din virksomhed udarbejder, i sidste ende er optimale. Hertil er det også svært at vurdere, om man i det hele taget udnytter det samlede potentiale, og om man benytter hver marketingsmulighed der opstår.

Digital markedsføring er lettere at udnytte og benytte, end traditionel markedsføring er. Især fordi måleresultaterne, efter fx kampagneføring eller reklamelancering, er nemmere at udregne. Jo mere analyse og jo flere data du kan indhente på dine forbrugere, jo bedre kan du tilrettelægge den næste kampagne eller reklametiltag – digital markedsføring kræver digitale data.

De kigger med – og lidt længere
En omfattende opdatering i Adobes analysefunktionskartotek, bruger komplicerede algoritmer og udregninger til at angive en sandsynlighedsværdi for, hvad en given forbruger vælger at foretage sig inden længe.
Dette kunne omhandle, at kunden klikker på en pop-up reklame, vælger at benytte links der fører til andre websites eller, at fx kunden ønsker at se en tilgængelig produktdemonstrationsvideo.

Ud fra Adobe-analyseredskabets udregnede algoritmer og beregninger, som antyder at en kunde foretager sig noget bestemt lige om snart, gør, at marketingsfolkene bedre og mere optimalt, kan skræddersy tilbud og tilrettelægge kampagner, for derved optimere ROI og måle avancen.

Adobe Marketing Cloud sammenfatter alle dataoplysninger – herunder e-mail, point-of-sale, CRM, tredjepartsdata, cookies og deslige – som skaber overskuelighed og samtidig optimere overblikket over en foranstående kundeadfærd.

Engang skulle der skydes med spredehagl på marketingskontorerne, målgruppesegmentering foregik på whiteboards. De demografiske segmenter var tidligere både bredere og mere flerfarvede, end hvad der optimalt var muligt at tilrettelægge kampagner efter. I dag, takket være digitaliseringen og i dette tilfælde Adobe, kan kampagneføring og digital marketing målrettes den enkelte, således udfaldet er nemmere at spå om.

Der var engang, hvor man måtte investere to marketingskroner for at tjene en enkelt. Fra og med onsdag d. 14. maj, hvor nyheden om det nye analyseredskab blev offentliggjort på Adobe Summit, er det blevet meget mere tilgængeligt, at måle udbytter og ROI af hver eneste marketingskrone spenderet.

Du kan læse mere om hvordan du kan integrere og håndtere analyseredskabet her.

Skriv et svar