Arkiver

E-handelNyhederUdland

Europas e-handel femdobles på ti år

En nyligt offentliggjort rapport spår om, at Europas e-handel femdobles inden vi skriver 2025 i kalenderen. Deutsche Post DHL har komponeret en redegørelse, som viser ganske gode udviklinger på den europæiske e-handelsfront.

I en tid med 2020-planer og langtidssigtede målsætninger for økonomisk fremgang, er det populært med fremtidsestimater, det samme gælder på e-handelsområdet. E-commerce har slet, slet ikke peaket endnu, den teknologiske udvikling er on-going og nye tiltag overtager gamle.
Deutsche Post DHL (fork. DPDHL) har i samarbejde analyseret hele verden, og giver nu deres bud på hvilken fremtid vi kan forvente at gå i møde.

Status quo
Det privatejede tyske postvæsen Deustche Post, som i øvrigt er verdens største distributionsvirksomhed, og den danskbaserede men globalt opererende logistikvirksomhed DHL har i fællesskab analyseret e-handlens globale tilstand. De to virksomheder har siden 2002 arbejdet i et tæt samarbejde på de globale logistik- og kommunikationsmarkeder

I en den udfærdigede rapport Global E-tailing 2025 opstilles fire scenarier, som vil gøre sig gældende i fremtiden.
De fire scenarier har fire overskrifter, herunder;

[quote_box_center]1) Den hybride forbrugeradfærd i en konvergent verden af detailhandel
2) Selvfremstilling i virtuelle fællesskaber
3) Kunstig intelligens i den digitale detailhandels sfære
4)Det samarbejdende forbrug i et regionaliseret detailhandelslandskab.[/quote_box_center]

Under overskrifterne gemmer sig forskellige estimater om, hvordan den digitale detailhandel forventes at udvikle sig over årene. De fire scenarier baseres på detaljerede analyser, omhandlende alt fra energi- og råvarepriser og teknologiske forhold til både politiske og sociale forhold i verdenssamfundet.
Ud fra disse analyser, har DPDHL konkluderet, at digitaliseringen fortsat støt vil overtage de eksisterende offline enhederne.

Måske/måske ikke
Det er fire forskellige forestillinger om, hvordan Europa ser ud i 2025. Mulighederne er mange, vi må vente og se, men herunder listes de fire 2025-scenarier op, set i et oveordnet DPDHL-perspektiv.

[quote_box_center]SCENARIE 1
Ved det første scenarie, som måske/måske ikke bliver realiteten i 2025, forventer DPDHL en moderat økonomisk vækst og teknologisk udvikling.
Online shopping i 2025 har overtaget som det vigtigste mødested for handel i de fleste lande, og fysiske butikker fungerer i stigende grad som showrooms, hvor forbrugeren afprøver produktet.
Ved dette scenarie udgør e-handlen 20% af al detailhandel i Europa, hvor den kun udgør 8% i dag (2014, red.)

SCENARIE 2
En blomstrende verdensøkonomi forventes i 2025, og for første gang er de kontinenter, som er præget af middelklasse, alle en del af den stigende købekraft. Små og innovative e-handlere klare sig fremragende i 2025 i de mere nicheorienterede sektorer, men på det generelle e-marked er det nogle få store aktører der operere.
Ved dette scenarie vil e-handel udgøre 30% af den samlede e-handel i Europa.

SCENARIE 3
Det tredje scenarie om tingenes tilstand i 2025 forudsætter, at den globale økonomi er drevet af en dynamisk og innovativ informationsteknologi, hvor kunstig intelligens får en større rolle. Brugen af kundedata eksplodere, distributionen optimeres helt vanvittigt og generelt er der gedigent tjek på samtlige led af værdikæden.
Ved dette scenarie, vil e-handel udgøre hele 40% af den samlede detailhandel i Europa.

SCENARIE 4
Det fjerde og sidste scenarie adskiller sig fra de andre på den økonomiske front. I dette mulige 2025-scenari,e vil den globale økonomi stagnere grundet muligheden for en ny finanskrise. Handelsbarrierer og skyhøje energi- og råvarepriser medfører en regionalisering af verdensøkonomien. Dette bevirker, at forbrugerne primært vil købe lokalt producerede varer.
Ved dette scenarie, vil e-handel kun udgøre 15% af al detailhandel i Europa.[/quote_box_center]

Ingen kan med sikkerhed forudsige, hvordan verden i år 2025 kommer til at se ud. Ud fra analyser om samfundsændringer, digitale og teknologiske tiltag og andre medvirkende omstændigheder, kan der kun gisnes om udfaldet.

Jo mere vi udvikler os, des mere udvikling skal der til. Ingen kan se ind i fremtiden, så vi må sørge for at tage gårsdagens erfaringer med i bagagen, leve i nuet og forberede os på morgendagen.

Skriv et svar