Arkiver

E-handelNyhederUdland

Webshops kan blive presset til Europa ekspansion

EU-Kommissionen arbejder igen med planer om at tvinge danske webshops til at sælge deres varer til samtlige EU lande. Små danske virksomheder er ifølge Dansk Erhverv endnu ikke klar til at håndtere opgaven. – Af Camilla Uldahl

Webshops, der sælger produkter til ét land i Europa, skal forpligtiges til at udbyde deres vare til samtlige 28 medlemslande. Sådan lyder det, hvis EU-Kommissionen fastslår at Servicedirektivet skal fortolkes således, at webshops ikke må diskriminere kunder i forhold til bopæl og nationalitet. Det betyder altså at webshops ikke længere skal have lov til at sælge til udvalgte EU lande.

”Der er ingen tvivl om, at Kommissionen har fokus på at stoppe diskriminationen. De vil tage nogle tiltag, der kan vise sig at få konsekvenser for danske butikker. Men det er endnu lidt svært at sige, hvor vi præcist ender. – Kommisær Andrus Ansip”

En kamp for mindre webshops
Denne debat er ikke en nyhed, da direktivet blev diskuteret for tre år siden i Bruxelles. Dengang endte debatten, med pres fra erhvervsorganisationer, i en lukning. Nu ripper den nye Kommission, der tiltrådte 1 november, op i forslaget og ønsker at sætte skub i den digitale europæiske samhandel.

Henrik Hyltoft markedsdirektør i Dansk Erhverv, mener dog at en webshop, der leverer varer til Malmø er ikke nødvendigvis klar til at sælge til Bukarest.

 ”Det vil være en enorm byrde at skulle overskue salg til forbrugere i alle EU-lande med 28 forskellige regelsæt og kutymer. Og ikke mindst de 24 forskellige sprog, der vil være en stor barriere i forhold til kunde­service. – siger Henrik Hyltoft.”

”Hvis vi kunne have et marked på 500 millioner i stedet for fem millioner, ville vi gerne have det. Men det er ikke så simpelt. Nogle produkter er ikke lovlige at sælge i alle lande. Det er meget svært for os at sælge de samme stegepander i hele Europa, når de i enkelte lande vil være ulovlige. – siger Henrik Hyltoft.”

Forskellige fortolkninger
Rent juridisk handler diskussionen om, hvordan man skal fortolke Servicedirektoratets artikel 20, der forbyder diskrimination af forbrugere på baggrund af nationalitet. Kan en italiener ikke få lov til at købe en vare på en dansk webshop, mens en svensker gerne må, er der altså tale om diskrimination, mener EU-kommissæren for det digitale indre marked. Kommer denne fortolkning til afstemning i Europa-Parlamentet vil socialdemokraten Christel Schaldemose stemme for.

”Det er fair nok, at man ikke vil gå udenlands. Men vælger man at sælge til udlandet, synes jeg ikke, at man kan bestemme, at der er nogle borgere i EU, man gerne vil sælge til, mens man ikke vil sælge til andre. – siger Christel Schaldemose.”

Dansk Erhverv er dermed uenig med Christel Schaldemose, da de mener at virksomheder selv skal have lov at bestemme, hvem de sælger deres produkter til.

”Det handler slet, slet ikke om diskrimination. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvad der er muligt og rentabelt for virksomheden. Hvis en dansk virksomhed ikke leverer til Rumænien, er der en kommerciel grund til det, og det er ikke diskriminerende. – Dansk Erhverv”

Lobbykamp i Bruxelles
Dansk Erhverv bakker op om Kommissionens intentioner om at øge den digitale handel på tværs af grænserne, men flere krav til virksomhederne er ifølge Henrik Hyltoft den forkerte vej at gå.

”Man vender logikken rundt og påfører virksomhederne en masse administrative byrder. Konsekvensen kan være, at virksomheder vælger at stikke piben ind og holde sig til sit hjemmemarked. I stedet skulle man rydde op i de mange lov- og regelforskelle i medlemslandene.”

EU-Kommissionen lancerer i maj en Digital Single Market-pakke, hvor indførelse af salgspligten muligvis vil fremgå. Hvis Kommissionen ikke når frem til en ny fortolkning af direktivet inden maj, kan salgspligten være at finde i efteråret, når der præsenteres en europæisk strategi for varer og serviceydelser. Hos Dansk Erhverv presser man på for at få Kommissionen til at droppe de nye stramninger.

”Den tidligere Kommission indrømmede, at Servicedirektivet ikke kunne forstås sådan. Hvis vi er succesfulde, kommer salgspligten heller ikke i spil denne gang. – siger Henrik Hyltoft.”

Kilde Berlingske Business

Skriv et svar