Nyheder

Webshops taber stort på fri fragt

Fri fragt lyder godt, men det er det ikke altid. Ofte begrænser fri fragt forbrugernes mulighed for selv at vælge leveringsmetode, når de handler på nettet. Samtidigt taber webshops både kunder og indtjening på at tilbyde fri fragt. – Af Sisse Melsen. 

Mange webshops tilbyder fri fragt på alle ordrer eller ordrer over et bestemt beløb. Ofte dækker det over webshoppens udfordring med at beregne den eksakte fragtpris på hver enkelt ordre i webshoppen. På den måde accepterer webshops, at de ikke har fuld kontrol over fragtudgifter og dermed lader det blive en gynger- og karrusel-ordning.

Ifølge Steffen Pasgaard, koncerndirektør i EDI-Soft, fylder fragtudgifter cirka 6 % af en virksomheds omsætning, og han undrer sig over, hvorfor en så stor post i regnskabet er baseret på mavefornemmelser og cirka-beregninger. Især fordi fragt og levering netop er det sted, hvor webshops har nemmest ved at positionere sig med gode services.

”Jeg tror, at mange webshops accepterer det økonomiske tab, der er ved at tilbyde fri fragt, fordi de ikke kender til de værktøjer, der kan beregne individuelle fragtpriser baseret på kundens indkøbskurv og leveringsadresse og dermed vise flere leveringsalternativer, ” forklarer Steffen Pasgaard.

Netop flere leveringsalternativer er efterspurgt af forbrugerne, og er noget som virksomheder bør overveje at tilbyde fremfor eller i kombination med fri fragt.

Forbrugerne vil have flere leveringsalternativer
Glemte fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer. Presserende hastesager. Vigtige nødsituationer. Der kan være mange årsager til, at kunder vil betale ekstra i webshoppen for at få indflydelse på, hvordan og hvornår varen bliver leveret. En forbrugerundersøgelse fra FDIH viser, at manglende leveringsalternativer i webshops ofte er grunden til at handlende forlader webshops.

Levering til privatadressen er den mest brugte leveringsmetode hos danskerne, men “selvhenter”-koncepter som fx. pakkeautomater, pakkeshops stormer frem. Antallet af ”selvhenter”-leveringer er steget med over 50 % fra 2013 til 2014, viser tal fra FDIH’s årlige e-handelsanalyse, hvilket understreger efterspørgslen om fleksibel levering.

Fleksibel levering glæder kunder og omsætning
Theis Vine sælger højkvalitetsvine på nettet og har valgt at bruge fleksibel levering for at imødekomme kundernes behov for fleksibilitet i en travl hverdag.

”Fleksibel levering er også gennemsigtigt, fordi kunderne kan se priserne på de forskellige fragtvalg, og det skaber tryghed og tillid, som har givet os glade og flere loyale kunder. Derudover har det givet flere gennemførte ordrer, og derfor er omsætningen steget,” fortæller marketing manager ved Theis Vine, Mikas Rudberg.

Theis Vine beviser, at webshops ikke behøver at være bange for at tilbyde leveringsmetoder, som koster ekstra, for hvis konteksten stemmer, er kunder villige til at betale ekstra for en passende levering.