Arkiver

E-handelNyheder

Ny markedsføringslov skal tage højde for den digitale udvikling

Den teknologiske udvikling har skabt mange nye former for markedsføring, som har tilført nye tekniske muligheder i virksomhedernes online kommunikation. Samtidig hober sagerne sig op hos ombudsmanden, fordi forbrugerne og særligt unge, ikke altid kan gennemskue, hvornår de støder på en reklame. Af Sisse Melsen.

Shopsonline & Trendsonline teamet har for nyligt været til et møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af den nye markedsføringslov. Det er hensigten, at arbejdet med den nye lov skal være færdigt i 2016.

De mange nye former for markedsføring, særligt indenfor e-handel, har givet Forbrugerombudsmanden meget at lave. Faktisk har der aldrig været afsluttet så mange sager som i 2014, hvor Forbrugerombudsmanden behandlede 3.256 sager om markedsføring. Derfor har erhvervs- og vækstministeren nedsat et udvalg, som skal foretage et eftersyn af markedsføringsloven, blandt andet med fokus på nye trends og nye medier.

“Der dukker hele tiden nye former for markedsføring op, og det kan være svært for forbrugerne at gennemskue, hvornår de møder en reklame. Det stiller nye krav til os. Vi har allerede taget de første skridt, men vi er langt fra i mål. I år vil vi derfor have særligt fokus på nye trends og nye medier” siger forbrugerombudsmand Benedikte Havskov Hansen i en pressemeddelelse.

Hvad er udfordringen?
Markedsføringsloven er teknologineutral i den forstand, at den finder anvendelse uanset, hvilket medie markedsføringen optræder i. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført nye tekniske muligheder i kommunikationen, som kan skabe udfordringer for virksomhederne, der kan være usikre på, om de med deres kommercielle kommunikation holder sig inden for lovens rammer, og for forbrugerne i forhold til, hvilke rettigheder de har.

Især børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier og møder hver dag kommerciel kommunikation på mange forskellige platforme. Ifølge den eksisterende regulering af markedsføringen rettet mod børn og unge skal de erhvervsdrivende udvise særlig agtpågivenhed ved markedsføring rettet mod denne målgruppe. Reglerne er fastsat, før de nye platforme og sociale medier så dagens lys og dermed introducerede nye og hidtil ukendte muligheder for kommerciel kommunikation.

Formand for ekspertudvalget om børn, unge og markedsføring, og direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Vi har haft et godt udvalgsarbejde, som er mundet ud i nogle konkrete anbefalinger, der kan styrke forbrugerbeskyttelsen af børn og unge yderligere”

Danske børn og unge er generelt godt beskyttede mod vildledende markedsføring, men de støder stadig på udfordringer. Det gælder især markedsføring af abonnementer, kommerciel kommunikation på nye digitale platforme og køb i apps. Vi anbefaler blandt andet, at børn og unge klædes bedre på til at agere som kompetente og aktive forbrugere.”

For få i udvalget med praktisk kendskab
Hvor kommer vores inputs så i spil i denne sammenhæng? Jo – Trendsonline og Shopsonline har efterhånden etableret et stort netværk af mennesker, indenfor alle brancher i Danmark. Derfor har vi tilbudt ´Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at sætte møder op mellem eksperter, som har hands-on erfaring indenfor digital markedsføring og med det aktuelle markedsføringsudvalg. På den måde får udvalget en større indsigt i hvad der rører sig, og hvad der fremtidigt kommer til at ske indenfor digital markedsføring.

De første eksperter er allerede sendt afsted, og vi håber med deres inputs, at det nuværende udvalg bliver klogere på hvad der rører sig, og hvad der rent faktisk bliver muligt indenfor kommerciel kommunikation længere ude i fremtiden.

Skriv et svar