Arkiver

BusinessContent PartnereNyheder

Skal jeg vælge advisory board eller bestyrelse?

Startup Stock Photos

Bragt første gang 10. juni 2013.

En vigtig forudsætning for at lykkes som startup er at omgive sig med dygtige mennesker, der kan bidrage til udviklingen af virksomheden. Nogle vælger at etablere en traditionel bestyrelse for virksomheden, men for andre er det ikke nødvendigvis den rette eller optimale løsning.

I følge advokat og partner i DELACOUR, Carl Erik Skovgaard Sørensen kan det ofte være mere værdiskabende og effektivt i stedet at sammensætte et Advisory Board.

“Traditionelle bestyrelser egner sig ofte ikke så godt til startups efter min opfattelse. Jeg mener, at stratups ofte med fordel kan benytte sig af Advisory Boards i stedet,” forklarer Carl Erik Skovgaard Sørensen og fortsætter:

“Man er som lille startup ikke så hjulpet med en bestyrelse. Oplevelsen er ofte, at der mere er tale om en ”forstyrrelse” end en ”bestyrelse”. Og det er fordi, en bestyrelse er mere fokuseret på, og det skal den være, at man har sorte tal på bundlinjen, og at det formelle er fulgt op – altså at der er orden i ”penalhuset” – end at holde fokus på at virksomheden udvikler sig. Efter min opfattelse bør man vente med at danne en egentlig bestyrelse, til virksomheden har etableret en normal dagligdag med medarbejdere, salg, administration og så videre.”

I følge Carl Erik Skovgaard Sørensen er det ofte et bedre alternativ, at benytte sig af Advisory Boards. Her mener han, at man i højere grad kan finde personer, der koncentrerer sig om at bidrage til udviklingen af virksomheden. Er man eksempelvis en dygtig programmør, men knap så erfaren i marketing kan det være en person, man inddrager i sit Advisory Board.

“Og så er der i modsætning til en bestyrelse, intet formelt lovgrundlag for, hvordan et Advisory Board skal fungere. Derfor kan man mere eller mindre selv trække fokus i den retning man ønsker – i egentlige bestyrelser er man mere bundet af regler.”

Hos Veridu har CEO Rasmus Groth en sammenlignelig beskrivelse af forskellen på de to enheder. For ham er advisory boardet og bestyrelsen delt meget konkret op. Det ene fokuserer på produktet, mens den anden er fokuseret på strategi.

“Overordnet set så er du ansvarlig overfor din bestyrelse, hvor advisory boardet er nogen, du kan snakke med. Det er svært at være lige så sårbar over for bestyrelsen, som du kan være over for dit advisory board,” siger Rasmus Groth, hvis advisory board dog har et vist overlap med bestyrelsen.

En gratis frokost?

I Echo.it har Stefan K. Madsen gode erfaringer med at bruge sin bestyrelse. Han er dog enig i, at mange bestyrelser ikke fungerer optimalt eller så effektivt, som de kunne. Derfor starter han snarligt en blog om netop bestyrelsesarbejde sammen med advokat Kristian Holte og bestyrelsesmand Lars Torpe Christoffersen.

Selvom han altså har stor erfaring med at sidde i og have bestyrelser, så erkender Stefan K. Madsen, at han ikke har den store erfaring med advisory boards, men har observeret flere eksempler på dem.

“Det fungerer typisk, hvis de startups har fået en tribe omkring sig, der brænder for startuppet, og hvis deres arbejde er meget konkret. Men der, hvor advisory boards fejler, er fordi, det er en “free lunch”, så de kan sige, hvad de vil. De skal ikke sige noget til fordel for dig. Der er en bestyrelse juridisk forpligtet til at ville virksomheden det bedste.”

Carl Erik Skovgaard har selv erfaring med at agere advisor i forskellige advisory boards, og han mener ikke, at den manglende juridiske forpligtelse gør arbejdet mindre seriøst.

“De advisory boards, jeg sidder i, bliver taget dybt seriøst. Jeg bliver taget ligeså seriøst, som hvis jeg var et bestyrelsesmedlem. Jeg møder jo ikke op igen og igen, hvis folk ikke har gjort det, vi havde aftalt. Jeg har aldrig været udsat for, at folk ikke tager opgaven eller mig seriøst, fordi jeg kun er medlem af et advisory board.”

Vælg de rigtige mennesker

For Rasmus Groth er den økonomiske eller juridiske tilknytning til virksomheden styrken ved et advisory board. At der ikke er indblandet penge eller anparter for arbejdet, men blot lysten til at bidrage til udviklingen af en anden virksomheds produkt.

“Når vi i Veridu snakker med vores advisory board, skabes der en begejstring, og så sker der noget. Det er mennesker med kompetencer fra tech startups, og det er et mix af udviklere, forretningsfolk og usabilityfolk. Jeg vælger dem, hvis de kan bidrage med noget, jeg har svært ved, men jeg vælger også de folk, der kan begejstre mig, for det er i sidste ende mig, der skal eksekvere på det,” siger Rasmus Groth.

Hos Everplaces har man gode erfaringer med både bestyrelser og advisory board. Her bruger man aktivt begge dele i udviklingen af virksomheden. CEO Tine Thygesen understreger dog, at man skal gøre sig stor umage med at inddrage begge partner i virksomhedens drift.

For Tine Thygesen handler det om at dele så mange informationer med de valgte advisors – og faktisk flere end hun nødvendigvis behøver.

“Og nu er vi kommet så langt, at de kender virksomheden så godt, at de kan holde møder på virksomhedens vegne. Vi har en investor, som er en af vores advisors, nede i Tyskland, hvor vi skulle holde et møde med et kæmpe tysk rejsekoncern. Men i stedet for at jeg skulle rejse til Køln, som jeg ikke kunne den dag, så kunne han tage mødet for mig. Det kan han kun, fordi han er så tæt inde på dagligdagen, at han kan svare på spørgsmålene. Og så begynder man virkelig at få noget ud af det,” siger hun.

En startup er ikke et almindeligt selskab

Rasmus Groth er enig i, at man skal vælge de rigtige folk til ens bestyrelse. Han understreger også vigtigheden af, at bestyrelsen er klar over, at der er tale om en startup og ikke en traditionel virksomhed.

“Jeg er heldig at have ejerkreds, der ved, hvordan det er at være startup. Jeg har tidligere haft folk, der har kørt bestyrelsen som et almindeligt selskab, hvor jeg har skullet sidde og lave syv-årsplaner. Så er bestyrelsen til mere skade end gavn. Så man skal være meget tydelig omkring, hvad de kan forvente af dig.”

Den samme holdning har Tine Thygesen. Hun forsøger aktivt at mindske den del af bestyrelses arbejdet, der blot handler om afrapportering, så der kan bruges mere tid på at definere strategien.

“Mit udgangspunkt er, at advisory boards er god ide, men bestyrelser er et skridt bedre. Det der er rigtig vigtigt generelt, er hvis man får overtale mennesker til at være i bestyrelse eller advisory board, så skal man huske at få mest muligt ud af de der folk og bruge deres kompetencer. Man skal være villig til at ville investere tid i de mennesker. Man skal ikke bare have dem, for at have deres navn på ens hjemmeside.”

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med Advokatfirmaet DELACOUR. De er et advokatfirma, der kan hjælpe din startup virksomhed. De yder bistand inden for samtlige juridiske fagområder, men har som deres væsentligste arbejdsområde erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder.

Skriv et svar