Arkiver

Nyheder

Uligheden vokser: Iværksætteri kan vende udviklingen

Statistisk Tiårsoversigt er på banen med nye tal, der viser, at dem med de højeste indkomster har haft en fire gange større årlig indkomststigning end dem med de laveste indkomster.

Tallene taler for sig selv, når man ser på ”Statistisk Tiårsoversigt 2015” for indkomstfordelingen i Danmark siden år 2000. Den femtedel af befolkningen med de højeste indkomster har oplevet en lønstigning på 1,9 pct. Sammenligneligt er indkomsten for den laveste femtedel på 0,5 pct. Tallene er opgjort i årlig stigning i ækvivaleret disponibel indkomst efter skat. Det betyder, at indkomsten for en enlig kan sammenlignes med indkomsten for en stor familie.

Det kan således være udfordrende at komme til tops og få fingrene i en større lønstigning. Torben M. Andersen, professor ved Aarhus Universitet, siger, at indkomstfordelingen er blevet mere ulige i mange OECD-lande. Det er især de velstående, der løber fra resten. Det samme gælder for Danmark.

Hvorfor hersker der ulighed i indkomsten?
Ifølge Torben M. Andersen kan uligheden forklares således:

”Meget tyder på, at ikke alle har de samme løn-og beskæftigelsesmuligheder. Det kan dels betyde, at vi som samfund ikke udnytter tingene bedst muligt, dels kan det mindske sammenhængskraften i samfundet og være med til at give spændinger.”

Uligheden i indkomstfordelingen kan give anledning til en endnu større motivation til at øge sine løn-og beskæftigelsesmuligheder. Hvordan kan man lykkedes med det?

At blive en succes kræver hårdt arbejde
Selvom det ikke altid er en dans på roser at starte egen virksomhed, kan det være ens chance for at skabe noget godt for en selv og for andre. Ser man det ud fra et liberalistisk synspunkt, har alle økonomisk frihed. Det betyder blandt andet frihed for den enkelte virksomhed til at konkurrere med andre virksomheder om at få solgt sine varer. Den liberalistiske tankegang forbindes ofte med ”at være sin egen lykkes smed”.

I en tid med ulighed i indkomst kan en startup-virksomhed være ens vej frem, når det gælder om at skabe konkurrence til eksisterende virksomheder på markedet. Derudover kan det skabe en bedre balance mellem ”rig” og ”fattig”.

Så selvom man ikke nødvendigvis har samme løn-og beskæftigelsesmuligheder som andre, kan springbrættet være at starte egen virksomhed. Ved at starte noget op selv, kan man være med til at mindske uligheden i indkomsten og skabe vækst.

Skriv et svar