Arkiver

IværksætterlivNyheder

Iværksætterrådet skal forbedre vækst og fremdrift for startups

dansk iværksætteri

Startups skyder hurtigt frem, men hvor går man hen, når man har brug for vejledning og gode råd til at komme videre og skabe vækst og fremdrift?  

Folkene bag Iværksætter Topmødet, som fandt sted i denne uge i København, er nu gået sammen om at starte Iværksætterrådet. Bag rådet står Dansk Iværksætterforening, Ivækst, A-kassen Ase og Google.

Udfordringen er i dag, at der ikke eksisterer ét forum, hvor man samles på kryds og tværs og taler ideer og løsningsforslag. Det skal Iværksætterrådet gøre op med.

Iværksætterrådet: Vidensdeling og konkrete løsningsforslag
Iværksætterrådet skal løse de udfordringer, iværksættere står over for og forbedre vilkårene, så Danmark bliver bedre til at fastholde og tiltrække startups. Formålet med rådet er at skabe vækst og fremdrift for danske virksomheder.

På Iværksætter Topmødet nævnte bestyrelsesformanden for Dansk Iværksætter Forening, Christian Walther, at iværksætterrådet skal mødes 2-3 gange om året og diskutere relevante emner. Rådet skal ikke finansieres af offentlige instanser, da man ønsker at være et uafhængigt råd. Pengene skal derfor hentes gennem brugerbetaling.

Christian påpegede, at det ikke er iværksætterene, der skal betale for at være en del af iværksætterrådet. Grunden er, at de i forvejen har nok udgifter og udfordringer i opstarten af deres virksomhed. Derfor skal betalingen komme fra andre medlemmer såsom etablerede virksomheder.

Det er ifølge Christian vigtigt, at rådet ikke alene består af mennesker fra én branche. Iværksætterrådet skal være et sted, hvor man mødes på kryds af tværs af brancher, stillinger, aldre og geografi.

Første møde for iværksætterrådet er planlagt til at finde sted d. 5. november i år.

We Love Startups er glade for tiltaget

Jakob Breddam, direktør hos WeLoveStartups, er glad for initiativet til at danne iværksætterrådet.

“Iværksætterrådet er et 100 % suverænt initiativ. Vi skal have den her samlet stemme I miljøet. Du kan være iværksætter på forskellige områder, men også være ens på andre. Vi skal tænke frem til, hvad de største udfordringer er for alle. Så kan vi gå ud og sige noget, som vi alle er enige i og sige noget i fællesskab.”

Jakob fortæller, at alle må tage del i at skabe bedre rammer for iværksættere.

“WeLoveStartups eksisterer netop for at hjælpe med at løse udfordringen om den risikovillige kapital, så erhvervslivet og bankerne tager større del i løsningen. Der er ikke risikovillig kapital i de tidlige faser. Vi er ambitiøse i Danmark, men man tør’ ikke satse. Der er mange nye iværksættere, som har en fantastisk ide og taler med banken eller andre investorer om den. Banken kigger på dem og placerer dem i en ”kasse” dvs. de ser på, om konceptet har fungeret før. Iværksætteri er en usikker verden. Bankerne bør også være klar over, at de skal tage del i det og skabe noget.”

Foruden iværksætterrådet er der også skabt en hotline, hvor iværksættere kan ringe ind og få råd og vejledning til problemstillinger, de ofte støder på i startfasen eller i vækstfasen.

Hotlinen er med til at hjælpe virksomhederne hurtigt videre, så de ikke render panden mod en mur. Hotlinen bemandes af Ase.

Skriv et svar