Arkiver

GuideNyhederUngt Tech

UCPH Innovation Hub: “Entreprenørskab kan hjælpe studerende til at skabe arbejdspladser”

Københavns Universitet The Hub 2 Trendsonline

På Københavns Universitet kan studerende blive en del af UCPH Innovation Hub, der er med til at skabe konkurrencedygtige studerende og fremtidens arbejdspladser. 

UCPH Innovation Hub er en universitets incubator, der hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, SCIENCE. Alle kan være med og blive en del af Hub’en, der giver adgang til at samarbejde med forskere, undervisere, fagpersoner, kommuner, regioner, organisationer og virksomheder.

“Københavns Universitet har selvfølgelig interesse i at følge med de førende universiteter i verden – lige nu vil man gerne styrke de kompetencer, der gør de studerende fagligt dygtigere og mere attraktive for arbejdsmarkedet. Det handler også i høj grad at styrke de studerende med nogle metoder og en praksiserfaring uden for det vante studiemiljø. Sigtet er så at den studerende tager den nye viden og erfaring som iværksætter med tilbage til deres fagfelt og derfra begynde at forholde sig mere nysgerrigt, innovativt til fagstoffet,” forklarer Business Developer ved UCPH Innovation Hub, Christina Pamela Christiansen, og uddyber:

“Ved at træne de studerendes entreprenante tænkegang styrkes de studerende fagligt, da det fordrer en ny måde at tænke på og skaber nye metoder at løse problemer på. Det kan også hjælpe de studerende til at skabe deres egen arbejdsplads  – også endda både til dem selv og andre.”

UCPH Innovation Hub henvender sig naturligvis til studerende – et medlem skal være indskrevet på KU, men de tilstræber mange forskellige uddannelsesinstitutioner samlet i startupvirksomhederne. De ser det, ifølge Christina Pamela Christiansen, som en stor fordel, hvis kompetencer fra forskellige fag og uddannelsesinstitutioner er repræsenteret, da det giver en god dynamik og faglig tyngde på flere områder.

“Vi ser studietiden som den bedste tid at kaste sig ud i iværksætteri på. Det er der, man har tid og overskud til at tilegne sig adgang til den nyeste viden, fejle uden for store omkostninger, og ikke mindst mod på at skabe forandringer i verden,” siger Christina Pamela Christiansen og fortæller videre, at de i Københavns Universitets HUB søger at udfordre den perfektionisme, der er blevet meget ubredt blandt de studerende i dag. Blandt andet ved at få de studerende og deres ideer ud til eksterne parter tidligt i processen.

“Jo tidligere, jo bedre. Vi forsøger at gøre op med perfektionisme og vise de studerende, at man kan komme lang ved at give slip og vise fejl,” siger Christina Pamela Christiansen.

Accelerer ideer og tilbyder infrastruktur

UCPH Innovation Hub fundes hovedsagligt af Københavns Universitet. I forbindelse med en stor cleantech casecompetition i april samarbejder HUB’en med Climate-KIC, og NovoZymes stiller op med casen. Der skal blandt andet arbejdes med  FN’s bæredygtighedsmål i forbindelse med konkurrencen, og de studerende vil blive trænet i at udvikle nye innovative forretningsmodeller inden for de 3 mål:  Zero Hunger, Clean Water and Sanitation og Affordable and Clean Energy.

“Vi har rekrutteret bredt blandt studerende og fagfeltet spænder over alt fra marketing til biokemi. Det afspejler i stor stil det, vi arbejder med i HUB’en. Entreprenørskab – ved at tænke alternativt kan man kan tiltrække og være med til at sætte agendaen med sin faglighed,” udtaler Christina Pamela Christiansen og forklarer, at deltagere i Hub’en og casecompetionen tilbydes infrastruktur og service:

“Vi accelerer deres ideer, og vi er med til at opdyrke det økosystem, som skal få deres ideer til at vækste. Derudover stiller vi et mentorkorps til rådighed, og vi har et ekspertpanel i huset bestående af en revisor, advokater en industriel designer. og en IT-manager. De kan bookes til private sessioner.”

De studerende er også med til at vælge temaer til en række events, som afholdes på Københavns Universitet. Det seneste event handlede om, hvordan man som startup kan komme ud over rampen gennem en klar strategi på de sociale medier.

Pay it forward – deltagelse forpligter

I UCPH Innovation Hub dyrker de en ‘Pay it forward’-kultur, som man kender det fra Silicion Valley, hvor det falder folk naturligt at dele netværk og kompetencer med hinanden uden at forvente om at få noget igen. Man skal videndele i Hub’en, og alle er forpligtet til at tilbringe mindst 5 timer ugentlig i Hub’en på at udvikle deres ideer. De studerende opfordres til at skrive en post med information om spændende ny viden til hinanden eller til at videndele over en kop kaffe og ved oplæg online eller offline.

“Det er virkelig ved at tage fart nu. Vi får mange ansøgninger og ideer med virkelig stort innovationspotentiale. Vi er netop hjemvendt fra en forretningstur til München, som vi har arrangeret i samarbejde med Udenrigsministeriets Innovations Center på stedet. Turen handler om at udvikle de studerendes ideer, så de passer til en global virkelighed. I München, var stor interesse og positiv feedback til vores studerende. Vi har også deltaget i TechCrunch i London, hvor vi havde 20 studerende med,” fortæller Christina Pamela Christiansen.

Københavns Universitet Hub Trendsonline
Studerende fra UCPH Innovation Hub til TechCrunch i London

I Hub’en er flere medarbejdere tilknyttet, der har som fornemmeste opgave at servicere og rådgive de tidlige startups – med mange kompetencer til rådighed. De arbejder meget med strategien og favner bredt interdisciplinært. På Københavns Universitet er der også kommet en ny Hub, SundHub, der fokuserer på MedTech og WelfareTech.

Tidligere havde Københavns Universitet et lignende koncept, Katapult, og forløberen, Katalyst. Det nuværende Hub er halvandet år gammel.

Se nedenstående video om Københavns Universitets Innovations Hub.

Skriv et svar