Arkiver

Content PartnereEventsNyhederSustainable Tech

Skal du være med til at skabe fremtidens grønne byer til Nordic Cities Workshop?

Climate-KIC Nordic Cities Workshop Trendsonline

Nu har du muligheden for at være med til, at skabe fremtidens grønne byer og skabe bæredygtige løsninger på klimaudfordringer på et regionalt plan. Nordic Cities Workshop afholdes i Malmø d. 28.-29. april 2016.

Climate-KIC arbejder for at skabe sammenhæng mellem private, offentlige og akademiske initiativer på klimaområdet. Målet er at opnå løsninger på miljømæssige udfordringer gennem samarbejde på tværs – mens grønne startups hjælpes i gang. Og lige nu inviterer de til en ambitiøs Nordic Cities Workshop i Malmø, hvor fremtidens klimaløsninger skal diskuteres på regionalt plan, bliver afholdt i samarbejde med Malmö Stad, Gate 21, Trivector, Vinnova.

Workshoppen i Malmø er en del af eventrække, der samler repræsentanter fra forskellige nordiske byer og andre offentlige organer, industrien og den akademiske verden til at samarbejde og skabe innovative løsninger på de udfordringer, som klimaforandringer bringer.

Formålet med eventrækken er at samle alle relevante aktører, dele viden og fokusere på:

  • Afklare hvilke klimaudfordringer de nordiske byer står overfor
  • Oprette løsningsorienterede projekter
  • Matchende disse projekter med funding muligheder
  • Identificere potentielle konsortier, der sammen med Climate-KIC vil køre projekterne

Særligt vigtigt for Climate-KIC er det at få hele den nordiske region til at arbejde sammen på tværs og finde fælles løsninger, der kan gavne miljøet og skabe innovative løsninger, der kan bruges i flere af nordiske byer.

Climate-KIC Nordic Cities Workshop Trendsonline

Nordic Cities Workshop i Malmø

Nordic Cities workshoppen i Malmø er for alle med interesse i smart cities, klimavenlig byplanlægning, bystrategi og for klimaspecialister fra hele Europa, der gerne vil være en del af fremtidens klimaindsats – og som samtidig har interesse i at bidrage til tværregionalt samarbejde og i at finde finanseringsmuligheder til grønne projekter.

Hovedfokus for workshoppen i Malmø vil være på ‘Mobilitet’ og ‘Det byggede miljø’.
Mobilitet er, ifølge Climate-KIC, en af de største udfordringer for bymæssig bæredygtighed. Den konstante bevægelse af mennesker og varer forårsager emissioner, støj og overdreven arealanvendelse. Når vi konstruerer nye grønne og tætte byer, er vi derfor nødt til at tænke over tilgængelighed.

Det byggede miljø som fokuspunkt dækker over diskusioner af, hvordan man kan skabe mere samarbejde mellem den offentlige sektor og grundejere – og herigennem finde nogle innovative og klimavenlige løsninger.

Tilmeldingsfristen er d. 18. april 2016
Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til: events@climate-kic-nordic.org hvor du oplyser dit navn, stilling, organisation og angivelse af, om du ønsker at deltage på en eller begge dage.
Workshoppen vil være begrænset til 60 deltagere og dem, der kan deltage begge dage, vil blive prioriteret.

Læs også: Climate-KIC åbner døren for bæredygtige startups

Climate-KIC Nordic Cities Workshop Trendsonline

 

Skriv et svar