BusinessNyheder

20 millioner kroner til nyt innovationscenter i København

Det er Industriens Fond, der støtter etableringen af det nye innovationscenter, som kommer til at være en del af Copenhagen Business School. Målet med centret er at sparke liv i innovationen og udviklingen i det danske erhvervsliv.

Det nye innovationscenter er opstået i form af et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Planen er, at centeret skal medvirke til at gøre innovationen til den afgørende drivkraft bag konkurrenceevne, vækst og produktion i de danske virksomheder.

”Center For Innovation skal først og fremmest kortlægge Danmarks tilstand på innovationsområdet. Både som nation i et globalt perspektiv, men også i den enkelte virksomhed, hvor nye banebrydende forretningsmodeller og teknologiske spring påvirker hver dag. Med centerets værktøjer bliver danske virksomheder i stand til at måle deres innovationsindsats og ‘benchmarke’ med lignende virksomheder. Vi håber at værktøjer og ny viden kan skabe mere selvindsigt og øget erkendelse – ja, for nogle måske endda være et decideret wake-up call,” fortæller administrerende direktør Mads Lebech fra Industriens Fond og fortsætter:

”Centerets andet element bliver at understøtte danske virksomheders arbejde med at innovere. Innovationsbegrebet er bredt, så det drejer sig om områder som nye forretningsmodeller, produktinnovation, procesinnovation, organisatoriske tiltag eller innovation inden for markedsføring og kunderelationer. Værktøjer, som stilles til rådighed af centeret skal gøre det muligt for den enkelte virksomhed, at vælge fokus og dernæst konkret beslutte hvad der skal gøres.”

Fire fokuspunkter

Centret kommer til at fokusere på fire hovedområder, nemlig kvantitative studier, interaktive studier, værktøjer og netværksopbygning.

”Projektet har til formål at øge bevidstheden om virksomhedens egen innovationsindsats, at kunne vurdere effekten af potentielle innovationstiltag i virksomheder og at kunne guide virksomheden videre i processen mod styrkede innovative kompetencer. Et vigtigt fokusområde er at identificere de væsentligste barrierer for virksomhedernes innovative projekter, så man kan begynde at nedbryde dem,” siger professor Anders Sørensen fra Copenhagen Business School.

Copenhagen Business School glæder sig over det fremtidige samarbejde og investeringen fra Industriens Fond.

”Industriens Fonds bevilling til Center For Innovation styrker vores Business in Society-strategi, herunder vores særlige fokus på innovation og entreprenørskab. Det passer som fod i hose og vi er meget glade for bevillingen. Samarbejdet med forskere ved Syddansk Universitet og Teknologisk Institut komplementerer CBS’ stærke kompetencer inden for innovation og medvirker til at resultaterne bliver omsat til praksis i danske virksomheder,” siger Peter Møllgaard, der er forskningsdekan ved Copenhagen Business School.