Arkiver

De små aktuelleEventsNyheder

SDU-professor og InterAct-direktør får DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabspris

DSEB’s årlige Innovations- og Entreprenørskabspris blev præsenteret torsdag morgen i forbindelse med Danish Entreprenurship Award.

I denne uge fremmes iværksætteri over hele landet gennem Global Entrepreneurship Week 2016. I den forbindelse finder en lang række arrangementer sted over hele landet.

I den forbindelse stod Danish Society of Education and Business (DSEB) torsdag for afholdelsen af den årlige Danish Entrepreneurship Award. Her blev SDU-professor Torben Bager og InterAct-direktør Ivan Tyrsted hædret med DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabspris på 100.000 kroner.

Penge kan de dog ikke beholde selv. De skal blandt andet bruges til at udvikle træningsforløb for SDU-studerende, der ønsker at udvikle og internationalisere deres nystartede virksomhed.

Foregangsmænd på området

Pengene og hæderen er tilfaldet de to for deres omfattende arbejde med at udvikle innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. På den måde har de bidraget til, at flere studenteriværksættere har fået omsat deres forretningsidéer til virkelighed.

”Torben Bager og Ivan Tyrsted har været pionerer på området og gjort en enorm indsats, som betyder, at arbejdet med entreprenørskab står stærkt på SDU i dag. Der er tale om en forbilledlig indsats – også i et nationalt perspektiv, og vi håber, at de vil fortsætte deres vigtige arbejde med at inspirere kommende generationer af studerende til at være innovative og udvise entreprenørskabsånd,” siger Torben Möger Pedersen, formand for priskomiteen og bestyrelsesformand i DSEB.

Torben Bager og Ivan Tyrsted har blandt andet udviklet en lærebog om entreprenørskab i teori og praksis, udviklet nye fag og linjer ved SDU samt udgivet en guide til undervisere i entreprenørskab. Desuden har de været centrale i udviklingen af IDEA House-konceptet for studentervæksthuse og udbredelsen til SDU’s forskellige campusser samt en række andre universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.

Samler 6000 nysgerrige unge

DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabspris uddeles én gang om året til en person eller en institution, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab inden for enten de videregående uddannelser, de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne i Danmark.

Danish Entrepreneurship Award, som arrangeres af Fonden for Entreprenørskab, samler årligt 6000 unge. Fonden arbejder for at fremme unges kompetencer inden for innovation og iværksætteri ved at integrere og forankre entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Ved arrangementet får de unge blandt andet lejlighed til at teste deres ideer overfor erfarende erhvervsfolk, der står klar med rådgivning og sparring. Programmet suppleres af en bred vifte af oplægsholdere, der fortæller om livet som iværksætter. Til sidst afsluttes dagen med et awardshow hvor de bedste ideer fejres.

Skriv et svar