Arkiver

GuideIværksætterlivNyheder

Tag kampen op mod piratkopiering med ny hotline

piratkopiering

En del mindre virksomheder reagerer ikke, når de oplever piratkopiering. Det vil en ny hotline fra Patent- og Varemærkestyrelsen lave om på. God idé, men styrelsen skal passe på, de ikke kommer til at lave advokatarbejde, mener advokatfirma med speciale i rettighedsbeskyttelse.

“Har du patent på dit produkt?” Spørgsmålet burde for enhver startupvirksomhed besvares med et selvsikkert “ja”. For uden patent kan du ikke gøre meget, hvis dit produkt bliver kopieret. Mange og flere end tidligere får heldigvis hentet patent på deres produkt.

Desværre er det langt fra alle, der forfølger de rettigheder, som patentet giver. Undersøgelser fra Den Europæiske Varemærke Organisation EUIPO viser ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen, at en del små og mellemstore virksomheder ikke reagerer, når de oplever piratkopiering.

Men det vil en ny hotline om kopivarer lave om på. Her kan du ringe ind og få rådgivning om din sag. Hotlinen ligger under Patent- og Varemærkestyrelsen og blev enstemmigt stemt igennem i Folketinget i december og startede 1. januar i år.

Flere skal forfølge deres rettigheder

“Handlen med kopivarer er et stigende problem, som koster virksomhederne store tab og reducerer incitamentet til innovation. Derudover er kopivarer ofte forbundet med sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige risici for forbrugerne, ligesom kopivarer ofte er forankret i organiseret kriminalitet. Handlen med kopivarer er derfor stærkt samfundsskadelig,” siger Barbara Suhr-Jessen, der er chefkonsulent i Patent- og Varemærkestyrelsen og fortsætter:

“Det er derfor vigtigt, at også forbrugere og små- og mellemstore virksomheder har mulighed for at håndhæve deres rettigheder over for kopister. Det får de et bedre grundlag for med den nye hotline om kopivarer,” siger hun.

Det er forventningen, at den indledende vejledning fra ‘Hotline om kopivarer’ vil føre til, at flere aktivt vælger at forfølge deres rettigheder, forklarer Barbara Suhr-Jessen. Derfor forventer de, at hotlinen fører til flere sager for både de private IPR-rådgivere (intellektuelle ejendomsrettigheder-rådgivere red.) og politiet.  

Dyrt at gå ind i en retssag

Advokatfirmaet Otello har speciale i rettighedsbeskyttelse. De er meget positive over for den nye hotline. Martin Hoffgaard Rasmussen, der er advokat og partner i Otello, er sikker på, at der er mange, der er i tvivl om, hvordan man håndterer piratkopiering. Han mener derfor, at det er godt, at eksempelvis startupvirksomheder og små virksomheder uden en juridisk afdeling kan få rådgivning.

Otello arbejder særligt med små og mellemstore virksomheder. De forstår godt, hvorfor virksomhederne ikke altid vælger at tage kampen op mod piratkopiering. Det kan nemlig blive rigtig dyrt.

“Virksomheder er opmærksomme på piratkopiering. Men det er ikke altid, at små virksomheder har ressourcer til at gøre noget ved det. Det kan blive en stor byrde for dem. Særligt hvis der ikke er tale om direkte kopiering, men noget der ligger i en gråzone, for det kræver en længere proces at afgøre, og det kan være dyrt,” siger Martin Hoffgaard Rasmussen.

Styrrelse kan risikere at lave advokatarbejde

Den nye hotline vil måske gøre det nemmere for selv de små virksomheder at vælge at forfølge deres rettigheder. Men Patent- og Varemærkestyrelsen skal passe på, at de ikke går for langt i rådgivningen, mener Martin Hoffgaard Rasmussen:

”Jeg synes, det er problematisk, at en offentlig myndighed, der laver registrering af patent, også går ind og vurderer krænkelsessager. De skal passe på, de ikke breder sig over mere, end deres opgave består i,” siger han.

Den problematik afviser Barbara Suhr-Jensen. 

“Med den nye hotline foretager Styrelsen ikke vurderinger af gyldigheden af de udstedte rettigheder. Hotlinen vil udelukkende se på, om der kan foreligge en piratkopieringskrænkelse og på den baggrund vejlede brugeren om de muligheder, der er. Det er vores håb, at vi ad denne vej kan få flere til at rejse sager i det civile eller strafferetlige system,” siger Barbara Suhr-Jensen.

Desuden understreger hun, at de ikke kommer til at gå i dybden med sager. De vil kun se på, om der kan være en piratkopieringskrænkelse i de enkelte sager. På den baggrund vil de oplyse om mulighederne, og om hvad virksomhederne skal være opmærksom på.

Det kan du henvende dig til hotlinen med

“Kommer dette til at virke efter hensigten, så venter vi, at advokater som Otello får mere at lave med at vurdere mulige krænkelser og eventuelt med at rådgive og assistere i konkrete sager,” siger Barbera Suhr-Jensen.

Den nye hotline om kopivarer er gratis, og du finder den her. Barbara Suhr-Jensen fortæller, at hotlinen tilbyder en første og vejledende vurdering af, om en virksomhed har været udsat for piratkopiering af sine produkter i en konkret sag.

Hotlinen kan også hjælpe virksomheder med at få overblik over deres handlemuligheder og hvilke veje, de kan gå. Styrelsen forventer primært henvendelser inden for varemærke- og designområdet, da piratkopiering hyppigst forekommer inden for de områder.

“Hotlinen yder også generel information og vejledning om kopivarer, som ruster virksomhederne til at stå stærkere over for kopivarer. Det kan eksempelvis være information om forebyggende tiltag. Hotlinen har ikke kompetence til at træffe afgørelse eller give bindende forhåndsbesked i konkrete sager, og enhver udtalelse fra hotlinen er derfor kun vejledende,” siger Barbara Suhr-Jensen.

Skriv et svar