Please assign a menu to the primary menu location under menu

Arkiver

Sponsoreret indhold

Lancering af Danmarks største regnskabsordbog

Regnskabstermer kan være komplicerede og svære at danne sig et overblik over. Det er dog vigtigt, at man sætter sig ind i meningen bag de forskellige begreber — både som privatperson og hvis man ejer en virksomhed. Derfor lanceres nu Danmarks største regnskabsordbog fra Dinero!

Her kan du få svar på, hvad nogle af de vigtigste betegnelser dækker over.

Nyttig viden om årsregnskab og omsætning for virksomheder

Regnskabsår: Perioden, en virksomhed aflægger årsregnskab for. Alle virksomheder skal føre årsregnskab. Et regnskabsår behøver ikke at gå fra d. 1/1 til d. 31/12 — dette krav gælder kun for pengeinstitutter. Koncerner, der består af flere selskaber, skal sørge for, at alle selskabernes regnskabsår ligger indenfor samme periode. Hvornår en virksomhed vælger at lægge sit regnskabsår er individuelt og har ingen virkning på dens kunder — mange virksomheder vælger dog at lægge deres regnskabsår fra d. 1/7 til d. 30/6.

Nettoomsætning: En virksomheds samlede salg i løbet af et regnskabsår. Nettoomsætningen er de penge, virksomheden reelt tjener. En måde at udregne en virksomheds nettoomsætning på er kort sagt ved at gange antallet af solgte varer med prisen på varen, og derefter fraregne eventuelle rabatter, moms, told mm. En virksomheds nettoomsætning skal placeres øverst i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse: En opgørelse, der oplyser om ændringen i en virksomheds egenkapital ved at vise alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret.

Godt at vide om SKAT

Hovedkort: Det skattekort, som bruges til at trække skat fra din primære indtægt. Man kan kun bruge sit hovedkort ved en enkelt indtægtskilde.

Bikort: Det skattekort, som bruges til at trække skat fra sekundære indtægter. Bikortet kan bruges ved flere forskellige indtægtskilder.

A-skat og B-skat

Der findes to forskellige typer skat, afhængigt af, hvilken type indkomst der er tale om:

  • A-skat: Skatten, du betaler af en A-indkomst — altså den primære indtægt som for eksempel arbejdsløn, pension, SU eller overførselsindkomst. Herudover betaler almindelige lønmodtagere også skat af kapitalindkomst som eksempelvis renteindtægter og af underholdsbidrag. Du skal ikke selv stå for at indbetale din A-skat, da din arbejdsgiver skal indberette din A-indkomst til SKAT. A-skat trækkes fra din løn, inden den bliver udbetalt. Hvor mange procent af din indkomst, du skal betale, afhænger af din indtægt: jo mere du tjener, jo højere er trækprocenten.
  • B-skat: Skatten, du betaler af en B-indkomst, der som regel kommer fra honorarer eller selvstændig virksomhed. Du skal selv stå for at indbetale din B-skat, da din eventuelle arbejdsgiver ikke indberetter din B-indkomst til SKAT. Du kan enten vælge at betale din B-skat med dankort eller ved at angive dine forventede indtægter i din forskudsopgørelse.

Vigtige begreber indenfor virksomhedsøkonomi

Debitor: En virksomhed eller en person, som skylder penge væk til en kreditor. Debitoren er typisk kunden i forholdet, hvor kreditoren er leverandøren af den ydelse som debitoren skal betale for. Betegnelsen bruges mest i sammenhænge, hvor forholdet mellem kunden og leverandøren er længerevarigt. Der kan være indgået specifikke aftaler om krav til måden, betalingen foregår på. Store virksomheder har debitorkartoteker, så de bedre kan holde styr på deres debitorer.

Kreditor: En virksomhed eller en person, som står til at modtage en betaling fra en kunde — altså en debitor — for en ydelse, de har leveret. Ligesom debitor bruges betegnelsen primært om længerevarende kunde-leverandør-forhold. Store virksomheder har kartoteker over deres kreditorer.

Risikoanalyse: En analyse af risici for hændelser, der kan påvirke en virksomhed og en vurdering af konsekvenserne heraf. Analysen kan foretages af revisorer og advokater, men også af virksomheden selv — sidstnævnte på baggrund af skemaer til risikoanalyse, som man selv kan finde online. Risikoanalyser involverer som regel fareidentifikationer, eksponeringsvurderinger og responsanalyser.

Skriv et svar