Arkiver

Sponsoreret indhold

Et komplet gæsteregistreringssystem skaber effektivitet

Mange virksomheder og brancher har oplevet, på den hårde måde, at kunderelation er af en afgørende vigtighed og af høj prioritet. Det betyder også, at der fra virksomhedens side skal være et fokus på hele brugerrejsen fra booking af mødet til det sidste håndtryk. Dette vil man effektivt opleve i valget af et gæsteregistreringssystem, som du kan læse mere om lige her.

Dit professionelle image

I både mindre såvel som i større kontormiljøer vil der opstå misforståelser og komplikationer i bookingen hinanden imellem, hvis der ikke er et komplet gæsteregistreringssystem. Netop sådanne et system er afgørende for, at både medarbejdere og ikke mindst kunderne får en god oplevelse i association med den pågældende virksomhed. Det er ikke kun vigtigheden af den enkelte kundeoplevelse, det efterlader også et førstehåndsindtryk. Dette er endvidere med til at danne det professionelle image, som ses udadtil på virksomheden.

Gæsteregistreringssystem skaber gode rammer for alle parter

Som tidligere nævnt, så er et gæsteregistreringssystem vigtig for mange dele af virksomheden. Først og fremmest er det til fordel for den enkelte medarbejder. I reservationen af eventuelt lokale eller lignede til mødet skal det være overskueligt og let tilgængeligt. Her vil det også skabe en øget service for alle, hvis der måtte være nogle tilvalg tilgængelige. Dette kunne eksempelvis være følgende

  • Catering mulighed

  • Den nødvendige størrelse af lokale

  • Adgang til præsentationsværktøjer

Omvendt vil det for kunden også give flere fordele. I alle forretningssammenhæng er det altid kunden, som er i fokus, og omstændighederne skal skabes ud fra dem. Derfor skal kunden også enkelt kunne henvende sig til receptionisten, der hurtigt kan videregive oplysninger og eventuelt navneskilt. I implementeringen af et gæsteregistreringssystem vil man optimere dette for både værten og kunden, men ligeledes også for receptionisten.

I mange kontormiljøer er det receptionisten, som vil være ansigtet udadtil. Det kan dog være svært at navigere i forskellige sedler eller mundtlige overdragelser, som ofte resulterer i en højere risiko for misforståelser. Det vil dog gøre arbejdet nemmere og mere serviceminded i valget af et nyt system.

Miljøer med meget trafik kræver ordentlige forhold

Mange brancher har bygninger, hvor der hver dag er meget trafik. Det kræver, at der er foranstaltninger, som skaber en god trafik og strøm af mennesker. På samme måde ønsker man stadig at sætte sit aftryk og skabe den ekstra service.

I nogle tilfælde er det dog også nemmest for alle parter, hvis indtjekningen foregår ved gæsterne benytter sig af selvbetjening. Det vil ikke nedsætte brugeroplevelsen. Tværtimod vil det skabe en øget effektivitet i virksomheden uden at nedsætte serviceniveauet. I det rigtige valg af gæsteregitreringssystem vil man kunne udskrive navneskilte. Det vil internt i virksomheden skabe mere plads for receptionisten til at fokusere på andre opgaver og dermed gavne på andre områder. I indtjekningen på egen hånd, såvel som ved hjælp af receptionist, vil der automatisk sendes en notifikation til værten om, at gæsten er ankommet. Det skaber alt i alt et bedre flow på tværs af virksomheden. På denne måde skaber et implementeret system en bedre kommunikation på en hvilket som helst arbejdsplads.