Arkiver

Nyheder

1,5 milliarder kroner i ny innovationsfond

I et forsøg på at optimere forsknings- og innovationssystemet i Danmark vil Uddannelsesminister Morten Østergaard oprette en særlig innovationsfond med et budget på 1,5 milliarder kroner.

Ved at lægge Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation ønsker Uddannelsesminister Morten Østergaard og regeringen at oprette en ny samlet fond kaldet Danmarks Innovationsfond, der i følge forhandlingsoplægget skal råde over omkring 1,5 milliarder kroner.

“De to nuværende råd og Højteknologifonden har på hver deres områder arbejdet godt og opnået markante resulateter. Men systemet er blevet kompliceret og ufleksibelt for brugerne. Danmarks Innovationsfond vil være mindre bureaukratisk og mere slagkraftig i forhold til at omsætte investeringer til resultater, der kan bidrage til at løse konkrete udfordringer i Danmark og globalt,” siger Morten Østergaard i en udsendt pressemeddelelse.

Ud af de i alt 1,5 milliarder kroner vil omkring halvdelen gå til innovation og teknologiudvikling – herunder såkaldte buttom-up projekter, der vil blive defineret af de ansøgende virksomheder, samt forskellige virkemidler som blandt andet Videnpilot, hvor virksomheder med 2-100 medarbejdere kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder. Den sidste halvdel af midlerne vil være øremærket udfordringsdrevet forskning.

Flertal i bestyrelse fra erhvervslivet

I første omgang har Morten Østergaard dog blot inviteret Folketingets partier til de indledende forhandlinger om fonden, så hvordan fonden endelig kommer til at se ud, er svært at sige, men regeringen lægger op til at fonden ledes af en uafhængig bestyrelse, hvor flertallet skal have en baggrund i erhvervslivet.

Det bliver desuden fondens bestyrelse, der skal beslutte, hvordan virkemidlerne, som eksempelvis Videnpilot, skal prioriteres og udformes. Fonden vil også få ansvaret for forskning, innovation og teknologiudvikling, der tager udgangspunkt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og behov, lyder det i ministeriets udsendte pressemeddelelse. Heri skrives det desuden, at GTS-institutter, Innovationsnetværk og Innovationsmiljøer fremadrettet vil blive varetaget i Uddannelsesministeriet.

Skriv et svar