Please assign a menu to the primary menu location under menu

Arkiver

BlogDebatNyheder

Blog: Er selskabsformen IVS som at have et badge med teksten “Ny i job”

BLOG: Du har fundet den perfekte idé og forretningskoncept til din nye virksomhed, men nu skal du til at tage stilling til de organisatoriske rammer for din virksomhed – altså alt det der med selskabsform, hæftelse, vedtægter osv. Fremskaffelse af kapital til start af et selskab kan få mange til at opgive deres planer.

Det er måske også årsagen til, at mængden af de såkaldte s.m.b.a. selskaber (selskaber med begrænset ansvar) i de senere år har været kraftigt stigende.

For iværksætteren er s.m.b.a. selskabet attraktivt fordi der ikke kræves nogen selskabskapital, og desuden er de lovmæssige krav til selskabet begrænset til nogen få bestemmelser i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Herudover kan stiftelsen – registreringen hos Erhvervsstyrelsen og standardvedtægter – klares over nettet for et par tusind kroner.

Den seneste revision af selskabsloven ændrer imidlertid retstilstanden – og dermed også vilkårene for iværksætterne.

Den 16. maj 2013 vedtog folketinget enstemmigt en revision af selskabsloven. Loven indførte en ny selskabsform, de såkaldte iværksætterselskaber – eller IVS. Iværksættere kan nu starte et selskab med begrænset ansvar, der i sin form er identisk med et anpartsselskab, men som kun kræver en startkapital på én krone. Spørgsmålet er, om IVS er det rette valg for dig, eller om du blot kommer til at fremstå som en af de der kasseekspedienter i Bilka, der har en badge på brystet hvor der står: ”ny i job”? (det samme gælder i øvrigt for s.m.b.a.).

ˮJeg har meget positive forventninger til de nye iværksætterselskaber. Regeringen arbejder intensivt på, at det skal være nemmere at starte egen virksomhed. Selskabsformen skal ikke være en barriere for at afprøve, om en forretningsidé er bæredygtig”, udtalte Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen i forbindelse med lovforslagets vedtagelse

Oprettelse af S.M.B.A. ophører i januar 2014
Annette Vilhelmsen henviser endvidere til erfaringer fra Tyskland og Norge, hvor man også for nylig har sænket kapitalkravene til selskaberne og har oplevet øjeblikkelig succes i form af langt flere nye selskaber.
Et oplagt spørgsmål er herefter, hvorvidt stiftelsen af et IVS er den rette selskabsform for din startup virksomhed? Er du en af dem som har overvejet at stifte et s.m.b.a. til din startup, er svaret sandsynligvis ja. Den reviderede selskabslov medfører nemlig, at muligheden for at stifte s.m.b.a. selskaber ophører pr. 1. januar 2014. Stiftelse af et IVS bliver derfor fremadrettet den eneste mulighed for, at stifte et selskab med begrænset ansvar uden kapitalkrav. Forskellen mellem de to selskabsformer er, at IVS selskabet er underlagt det samme regelsæt som anpartsselskaberne, med undtagelse af kapitalkravsreglerne, imens s.m.b.a. som nævnt, alene er underlagt nogle få bestemmelser i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

“Vær forberedt på at have argumenterne og forretningskonceptet på plads når dine potentielle kunder/klienter og samarbejdspartnere stiller kritiske spørgsmål til seriøsiteten i projektet – for det vil de! Er du godt forberedt kan du undgå at ligne en ”ny i job” ekspedient fra Bilka.”

Fælles for anvendelsen af s.m.b.a. og IVS selskabsformerne er, overvejelserne om, i hvilken grad dine kunder/klienter og samarbejdspartner tager din virksomhed alvorligt, når de kan se, at du ikke har tilført kapital til projektet. Det traditionelle argument for kapitalkravet i dansk ret har således været, at det skulle afholde svindlere, bedragere og andre useriøse projektmagere fra at starte virksomhed. Erfaringerne fra udlandet peger imidlertid på, at de mindre kapitalkrav ikke stopper sådanne folk fra at starte virksomhed, hvorefter kapitalkravene alene virker som en hindring for innovative iværksættere der ikke har nogen penge.

Nem og billig vej til formel aftale
IVS selskabsformen giver dig en mulighed for at afprøve en god forretningsidé – også selv om du ikke i første omgang har andet end din egen og dine venners frivillige arbejdskraft at skyde ind i projektet. Særligt for brancher som har lave startomkostninger og primært er afhængig af iværksætterens arbejdskraft, kan IVS anvendes med fordel. IVS selskabsformen kan derfor meget vel vise sig at være velegnet til din startup virksomhed, men vær forberedt på at have argumenterne og forretningskonceptet på plads, når dine potentielle kunder/klienter og samarbejdspartnere stiller kritiske spørgsmål til seriøsiteten i projektet – for det vil de! Er du forberedt, kan du undgå at ligne en ”ny i job” ekspedient fra Bilka.

1 kommentar

Skriv et svar