Arkiver

Nyheder

Vækstlån til iværksættere fra januar 2014

I dag har Erhvervs- og Vækstministeriet udsendt en pressemeddelelse om en ny aftale der tilgodeser de danske iværksættere. Dette er et vigtigt skridt mod en mere seriøs tilgang til de danske initiativer.

Aftalepartnerne bag Vækstplan DK er enige om at igangsætte en ny låneordning målrettet iværksættere allerede ved årsskiftet. For at styrke adgangen til finansiering for de iværksættere, som har et finansieringsbehov over 2 mio. kr., indgik regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med Vækstplan DK en aftale om en ny ordning – Vækstlån til iværksættere – som skulle træde i kraft fra 2015.

Vækstplanerne der tidligere har haft et fokus på de større virksomheder, ser nu ud til at få øjnene op for iværksætteren. Aftaleparterne er netop blevet enige om at lancere ordningen allerede i år. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen udtaler:

“Vi har fremskyndet ordningen, så iværksætterne allerede nu får bedre adgang til finansiering. Den gruppe af iværksættere, som har fået gang i forretningen, og som har mulighed for at accelerere deres aktiviteter yderligere, er meget vigtig for væksten og jobskabelsen i Danmark. Så jeg er meget tilfreds med, at lånene nu bliver lanceret tidligere end planlagt.”

Konkret får Vækstfonden mulighed for at yde Vækstlån til iværksættere for op mod 350 mio. kr. årligt frem til og med 2017. Vækstlån til iværksættere er målrettet iværksættere og unge virksomheder med et relativt stort finansieringsbehov, som har et kundegrundlag, men hvor adgangen til finansiering hæmmer deres udvikling. Det forudsættes, at iværksætteren opnår mindst 25 % privat medfinansiering.

”Vi regner med, at omkring 50 iværksættere årligt får gavn af de nye Vækstlån. Men det kan godt blive til flere, alt afhængigt af hvor flittige bankerne og virksomhederne er til at udnytte de nye muligheder.” siger direktør i Vækstfonden Christian Motzfeldt.

Vi glæder os til at se hvad det kommer til at betyde i praksis, og hvilke 50 iværksættere der får finansiering og fører deres drømme ud i livet.

Skriv et svar