Arkiver

Nyheder

EU hylder det danske velfærds- og sundhedsiværksætteri

Danmark har for nogen tid tilbage slået sig fast som et innovativt foregangsland inden for sundheds- og velfærdsteknologi, hvor de danske iværksættere gør en stor indsats. Trendsonline.dk har tidligere skrevet om blandt andre Idify og MobilizeMe, som også hører under den netop europæisk hyldede netværksorganisation Welfare Tech baseret i Odense.

Den danske klynge for sundhed og velfærdsteknologi, Welfare Tech, er kåret som en af Europas bedste klynge-organisationer for sin indsats for at fremme udvikling og implementering af dansk velfærdsteknologi og rykker nu op i Europas elite. De huser blandt andre danske startups som Idify, som hjælper mennesker med demens og deres pårørende til øget livskvalitet i takt med at sygdommens udvikling, og MobilizeMe, et system til personer med kognitive handicaps og deres støttepersoner, som vi har skrev om tidligere.

Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet.

Midlerne er metoder til forretningsudvikling, matchmaking og skabe aktive netværk. Gennem denne indsats hjælper Welfare Tech virksomheder til nye løsninger, som sikrer bedre offentlig service, større livskvalitet og effektivitet i samfundet. Samtidig opbygges nye forretningsområder, som skaber vækst i form af nye jobs og eksportmuligheder i den private sektor.

Guldcertificering til det regionale initiativ i Odense

Det er EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), der har tildelt Welfare Tech den såkaldte guldcertificering, som er den højeste anerkendelse en europæisk klyngeorganisation kan opnå. I alt er mere end 550 organisationer blevet gennemgået, og kun 42 organisationer har opnået guldcertificeringen. Welfare Tech er den hidtil eneste klyngeorganisation inden for sundhed og velfærdsteknologi, der er blevet guldcertificereret i Europa.

“Certificeringen er en stor cadeau til hele klyngen og til samarbejdet mellem virksomhederne og det offentlige. Den er en anerkendelse af Welfare Tech som organisation og af medlemmernes villighed til at dele viden og indgå i partnerskaber, så virksomhederne får del i den knowhow, der ellers er låst inde i den offentlige sektor. Det er en gevinst for alle parter,”  siger Welfare Techs bestyrelsesformand, Allan Søgaard Larsen, Falck.

“Virksomhederne får udviklet deres ekspertise og opbygget kompetencer, så de kan udvikle og sælge produkter og løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Samtidig får det offentlige mulighed for at øge produktiviteten gennem implementering af nye løsninger og derved forbedre indsatsen over for den enkelte borger.”

Adgang til internationale samarbejdspartnere

Welfare Tech blev etableret i 2010 som et regionalt initiativ under Region Syddanmark. Siden har klyngen opbygget et nationalt fokus med medlemmer og aktiviteter i hele Danmark. Med guldcertificeringen får klyngen et godt afsæt til den europæiske scene. Både i forhold til at etablere samarbejder med internationale virksomheder og videninstitutioner, og i forhold til at tiltrække europæiske midler til projekter med fokus på udvikling og implementering af velfærdsteknologi.

“Welfare Tech har vist, at det skaber værdi for medlemmerne at levere viden om det sundheds- og velfærdsteknologiske marked og understøtte medlemmernes synlighed på markedet. Med certificeringen får vi lettere adgang til dygtige internationale samarbejdspartnere, som kan bidrage med viden og netværk på de internationale markeder, og vi øger mulighederne for økonomisk støtte til projekter og aktiviteter inden for området”, siger Welfare Techs fungerende adm. direktør Troels Bierman Mortensen.

Welfare Techs sekretariat har i dag til huse i Forskerparken i Odense.

Skriv et svar