Arkiver

Content PartnereNyheder

DI ITEK – påvirk fremtidens big data-løsninger gennem netværk og få hjælp til international skalerbarhed

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med Dansk Industri. Dansk Industri er en organisation, der arbejder for at give danske virksomheder de bedst mulige vilkår at arbejde under, bl.a. ved at tilbyde rådgivning omkring personale, international service, produktivitet og kompetenceudvikling. For iværksættere er det første års medlemskab af Dansk Industri gratis.

Branchefællesskabet DI ITEK rådgiver og tilbyder medlemskab af forskellige netværk til teknologivirksomheder og iværksættere. Fokus er international skalerbarhed i den enkelte virksomhed og samarbejde gennem forskellige netværk med det overordnede mål at sætte Danmark øverst på landkortet, når det kommer til at drive teknologivirksomhed. 

DI ITEK er et branchefællesskab i Dansk Industri (DI) for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation (deraf forkortelsen ITEK), og repræsenterer i dag 270 teknologivirksomheder. Medlemmerne er alt fra iværksættere til nogle af verdens største virksomheder – pt. er der 41 IT-iværksættere i ITEK som benytter som sig af DI’s tilbud.

DI ITEK tilbyder rådgivning indenfor alle dele af virksomhedens forretning og har fokus på, at virksomheden realiserer den skalerbarhed, der er i virksomheden internationalt.

Christian Graversen DI“DI ITEK fokuserer på teknologi og udvikling, og er for dem, der tænker kreativt og kommer med nye bud på traditionelle udbud. Visionen er at sikre, at gøre Danmark rigere ved, at Danmark bliver det foretrukne land at drive teknologivirksomhed i og ud fra. Vi arbejder tæt sammen med vores medlemsvirksomheder og offentlige myndighed for at realisere visionen,” fortæller chefkonsulent i DI ITEK, Christian Graversen.

Big Data Task Force – fremtidens dataløsninger

Visionen bag DI ITEK er at styrke den faglige udvikling og det tværgående sammenhold blandt deres medlemsvirksomheder. Det sker gennem DI ITEKs forskellige netværksgrupper, som alle DI ITEK-medlemmer gratis kan tilmelde medarbejdere til. Big Data Task Force er et eksempel på et sådant netværk.

Ifølge DI ITEKs Big Data Task Force er Big Data at skabe værdi af store mængder forskellige data, som skabes og analyseres i højt tempo. Generelt er erfaringsudveksling og gensidig inspiration til udvikling af forretningsmuligheder nøgleordene for DI ITEKs netværk, som etableres efter behov.

Velfærdsløsningen Sekoia, som er den allermest udbredte software point-of-care platform i borgernes hjem i Danmark og som tilbage i januar var klar til international vækst med frisk kapital fra Nupark Accelerace, har benyttet sig af DI’s gratis ordning et år og blev efterfølgende betalende medlem i april. Netop Netværket Big Data Task Force er givende for Sekoia på. ét bestemt parameter – samarbejde om fremtidens dataløsninger.

Sekoia bruger Big Data Task Force til at være i dialog med de netværk, der også arbejder med samme emne. Big data er et nyt fokusområde for mange virksomheder, og det at bruge dem på en fornuftig og relevant måde er ifølge co-founder og partner Troels Nilsson en relativ ny måde at anskue samfund og forretning måde – et paradigmeskift, kalder han det.

Derfor handler det for Sekoia om at sikre, at der foregår nogle gode sømløse integrationer med sundheds-og omsorgsdata i Danmark.

Samarbejde om at præge fremtidige forretningsmodeller

Ifølge Christian Graversen er samarbejde i IT industrien essentielt for succes. Det er kendetegnende for netop IT industrien, at virksomhederne både er konkurrenter og kolleger – såkaldte ‘konkolleger’.

Det skaber en enorm dynamik til fordel for kunderne og for de enkelte it-virksomheder, der bliver bedre til at gøre det, de gør bedst,” fortæller han.

Sekoia er den ældste spiller på et forholdsvist nyt marked i forhold til at samle data fra borgere og medarbejdere i deres eget hjem, og har derfor fra virksomhedens spæde begyndelse hele tiden arbejdet med  big data. Medlemsskabet af Big Data Task Force handler for dem derfor udelukkende om netværk og dialog for derigennem at påvirke de fremtidige løsninger og forretningsmodeller.

Troels Nilsson”Vi arbejder frit med data, men vi er ikke blevet påvirket af Big Data Task Force ift. teknologien. Vores virksomhed har ikke ændret sig, men det er en mulighed for at påvirke tendenserne for, hvordan data bliver åbnet op mellem forskellige sektorer og institutioner,” siger Troels Nilsson.

Netop fordi det at arbejde på tværs af mange aktører er en ny ting, har Sekoia stor glæde af  DI og netværket. For Troels Nilsson er det givende for Sekoia at arbejde sammen frem mod at nedbryde silobaserede løsninger. Dvs. den tendens, at data kun befinder sig i siloer i de forskellige instanser indenfor sundheds- og omsorgsområdet:

”For os handler det mere om måden, vi samarbejder på, frem for selve teknologien. Det  handler om det nye pardigme og at sikre sømløse interaktioner mellem forskellige virksomheder, teknikken er den ”nemme del”,” siger Troels Nilsson.

DI som facilitator til dialog og  handling

Sekoia deltager i alle DI’s arrangementer og bruger især DI ift. at screene markedet for mulige nye leverendører af hybridløsninger, dvs. mange aktører om en fælles løsning:

”DI er gode til at facilitere, at kommunerne kan komme i dialog med ‘sådan nogle som os’. De er gode til at synliggøre, hvad der findes derude,” siger Troels Nilsson og fortsætter:

”Vi bruger DI til at påvirke omverden med vores interesser. Her er vi så heldige med, at vores paradigmeskift er det, omverdenen interesserer sig for lige nu. Det er det, de efterspørger, så håber vi, at de kan handle på det. Netop denne proces er DI gode til at stimulere.”

For Christian Graversen og DI er det en fornøjelse at samarbejde med startups, der både kan udfordre etablerede virksomheder og offentlige institutioner til at handle på nye måder.

“For eksempel har Big Data Task Force formuleret nogle overordnede anbefalinger til at komme i gang med datadrevet forretningsudvikling. Disse anbefalinger arbejder vi nu videre med, for at gøre det endnu lettere for kunderne at komme i gang og gøre en forskel,” fortæller han.

Udover Big Data Task Force rummer DI ITEK følgende netværk: Ingeniørforhold, IT-sikkerhed, leverandørnetværk for informationssikkerhed, miljøledelse, produktudvikling, Smart Grid, sundhedsteknologi, netværk for ophavsret og digitale forretningsmodeller, frekvensnetværk og IKT-læring.

Big Data Task Force har udarbejdet fem anbefalinger som skal bidrage til, at topledelsen i danske virksomheder prioriterer big data strategisk. Disse anbefalinger skal styrke datadrevet forretningsudvikling.

ANBEFALINGER

  1. Udnyt eksponentielt stigende data fra forbrugernes brug af sociale medier og industriens brug af sensorer og internet of things.
  2. Data skaber forretning. Udvid dine egne data med data fra sensorer i produkter, eksterne åbne data og digital interaktion med kunder.
  3. Ledelsen bør forstå arbejdet med data som en proces. Lær at datadrevet forretningsudvikling kræver mod til at træffe beslutninger på baggrund af data.
  4. Find talent i virksomheden eller hos en partner og støt dem i at tænke og prøve nyt. Talenterne bør både mestre at tænke kreativt og analytisk.
  5. Big data er analyse af data med stor værdi for personer og virksomheder. Behandl data om andre med omhu og respekt.

Denne artikel er en del af vores content-partner program og er lavet sammen med Dansk Industri. Dansk Industri er en organisation, der arbejder for at give danske virksomheder de bedst mulige vilkår at arbejde under, bl.a. ved at tilbyde rådgivning omkring personale, international service, produktivitet og kompetenceudvikling. For iværksættere er det første års medlemskab af Dansk Industri gratis.

1 kommentar

Skriv et svar