Arkiver

Nyheder

Ny rapport fra Danmarks statistik – Danskernes online adfærd

Danmarks Statistik publicerede for nyligt en frisk optegning af danskernes IT- og onlineadfærd. Rapporten viser, at danskernes hverdag digitaliseres i stadig stigende grad. Dette sker i takt med, at vi konstant er online på mobil og tablet, og der samtidig udvikles flere og flere tjenester. Den øgede digitalisering forstærkes i høj grad af den offentlige digitaliseringsstrategi, som blandt andet bestemmer, at al kommunikation med det offentlige skal foregå online– Af Christina Klavsen.

I takt med den stigende digitalisering bliver vi danskere mere og mere vant til at begå os online i hverdagen. Dette smitter af på flere forskellige gruppers onlineadfærd, og er dermed med til at skabe nye tendenser, som det måske kan betale sig for dig at være opmærksom på.

Danskernes brug af smartphones og tablets
Tallene fra Danmarks statistik viser ikke blot at flere og flere af os bruger smartphones og tablets, men også at vi bliver stadig mere fortfacerolige med disse enheder. Således ejer 73% af danskerne nu en smartphone mens der findes en tablet i 45% af de danske hjem. Disse tal var hhv. 33% og 9% i 2011. Fortroligheden kommer blandt andet til udtryk i og med at 36% nu bruger netbank på mobilen. I 2011 var dette tal kun 7%.
Andelen af mobilbrugere der bruger deres mobil til at gå på nettet lå i 2014 på 70%.

De ældres brug af computere og internet er stigende
En anden interessant observation er, at flere ældre bruger både computeren og internettet. Antallet af ældre mellem 65 og 89 år som aldrig har brugt internettet er faldet fra 53% i 2010 til 23% i 2014. Når de ældre bliver spurgt hvorfor de ikke har internetadgang i hjemmet, svarer de hyppigst at de ikke har noget behov.

Læs også: Handelsadfærden i Norden – nye tal fra Eniro

Sikkerheden har stor betydning
I Danmark mestre vi at handle på nettet. EU-gennemsnittet var i 2013 på 47%, mens det i Danmark var på 78% i 2014. På trods af denne rekord, er en stor andel af befolkningen stadig følsom overfor at afgive personoplysninger online.
Generelt har vi danskere et betydeligt fokus på it-sikkerheden. Således siger ¼, at de ikke har købt de varer eller tjenester via internettet, som de gerne ville, fordi de ikke havde tiltro til, at sikkerheden var i orden. I samme dur meddeler 38% (eller 1,6 mio.) af internetbrugerne, at de af sikkerhedsmæssige årsager har afholdt sig fra at afgive personlige oplysninger til sociale medier.

Så hvorfor skal du være online med din forretning, og hvad skal du være opmærksom på?
Har du brug for lige at få genopfrisket, hvorfor du bør være tilstede online, er her en række argumenter:

– 85% af danskere mellem 16 og 74 år bruger internettet dagligt eller næsten dagligt
– 78% af internetbrugere i alderen 16-74 år har handlet på nettet i 2014
– 86% af brugerne foretager deres købe i danske netbutikker
– Flere end 8 ud af 10 i aldersgruppen 16-54 har handlet på nettet i det seneste år
– 86% anvender internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser
– 67% svarende til 2,8 mio. danskere er tilknyttet et online socialt medie. Facebook er den store vinder med 2,7 mio. brugere, mens 687.000 danskere er på Instagram og 511.000 er på Twitter.

Danskere, i alle aldre, bliver altså mere og mere vant til at begå sig online. Tiltag som f.eks. den offentlige digitaliseringsstrategi er med til hele tiden at forstærke denne adfærd. Tallene alene fremstår som ret gode argumenter for at have en online tilstedeværelse. Ud fra de tendenser, der her er belyst, kan der udledes tre gode råd, til når du overvejer enten at skabe eller optimere din online tilstedeværelse: 1) hav fokus på sikkerheden, så kunden føler sig tryg. 2) Optimer til mobil og 3) indtænk de ældre – måske har du indtil videre negligeret denne gruppe, men alt tyder nu på, at de også vil være med online.

Kilde: Danmarks Statistik.

Skriv et svar