Content Ad SpaceSponsoreret indhold

Fysiske butikker kan udnytte data med en kundetæller

kundetæller

Der er mange ting, der adskiller webshops fra fysiske butikker. En af de ting, som blandt andet kan adskille de to forskellige forretningstyper er blandt andet muligheden for at anvende data. Webshops har i mange tilfælde god mulighed for at finde data på en lang række forskellige ting. Blandt andet har virksomheder, der arbejder indenfor E-handel, let adgang til en række forskellige data – eksempelvis via Analytics, hvor man let og hurtigt kan få sig et indblik i alt lige fra antal besøgende til time-on-site samt konverteringsrater.

kundetæller

Samme mulighed har man dog ikke altid i en fysisk butik – og så alligevel.

Nyere teknologi har nemlig gjort det muligt for de fysiske forretninger at få adgang til værdifuld data, som kan hjælpe dem til at optimere på en række forskellige elementer af deres forretning.

Blandt andet arbejder den danske virksomhed, Motivas, med at hjælpe virksomheder med netop dette. Virksomheden lever til daglig af at forhandle en række forskellige typer af elektronikudstyr til B2B-segmentet – og altså herunder bl.a. kundetællere, som f.eks. kan måle, hvor mange kunder, som går ud og ind af ens fysiske forretning.

Værdifuld viden

At gøre brug af muligheden for at få installeret en kundetæller kan være et stort plus, da man herved vil få mulighed for at kunne udnytte denne data til at optimere ens fysiske forretnings nuværende position.

Med andre ord er det at gøre brug af muligheden for at få installeret en kundetæller noget, som kan være en endog rigtig god investering for dig som virksomhedsejer, da det gør, at du får mulighed for at kunne tilpasse en række forskellige ting i forretningen og dermed forbedre resultatet i virksomheden.

Se mere på Motivas.dk

Såfremt du er ejer af en fysisk butik, og du godt kunne tænke dig at hyre et firma til kundetælling, kan du på hjemmesiden, Motivas.dk, få mere at vide om dine muligheder for at få installeret en kundetæller i din fysiske butik – og dermed få et godt indblik i, hvordan trafikken er i din fysiske butik.