Arkiver

Nyheder

Millionstøtte til syddansk satsning på superiværksættere

Coins and green plant isolated on white Trendsonline bæredygtig bundlinje

En helt ny generation af velfærdsteknologiske vækstvirksomheder. Det er ambitionen med et nyt syddansk elitetræningscenter for velfærdsteknologi. Centret skal løfte den syddanske satsning på området og danne grobund for levedygtige vækstvirksomheder og øget velfærdsteknologisk iværksætteri og innovation i regionen. Projektet støttes med i alt 8,4 mio. kr. fra EU’s Socialfond og Erhvervsstyrelsen – efter indstilling fra Syddansk Vækstforum.

Centret vil fokusere på aktivt at opsøge egnede iværksætterprojekter, potentielle serieiværksættere og samarbejdspartnere i både ind- og udland, så der kan udvikles nye produkter, ydelser og viden, der gør danske virksomheder konkurrencedygtige på internationalt niveau.

Elitetræningscentret, som bliver placeret i Odense, får fokus på at tiltrække og skabe superiværksættere, som kan udvikle innovative løsninger, der kan reducere antallet af indlæggelser og samtidigt forkorte indlæggelsestiden på de syddanske sygehuse. Det skal medvirke til en markant reduktion i sygehusudgifterne – og fremme en syddansk industri inden for velfærdsteknologi.

Accelerace har gang i rigtigt mange ting, i går bragte vi bl.a. nyheden om samarbejdet mellem dem og Startupbootcamp, og de har også en finger med i spillet her. De samarbejder nemlig med Syddansk Vækstforum. Projektansvarlig fra Accelerace Management A/S, Peter Torstensen udtaler:

”Velfærdsteknologi rummer et stort vækstpotentiale, fordi der allerede nu er stor efterspørgsel på produkter og ydelser, der kan forkorte indlæggelsestider i sundhedsvæsenet. De velfærdsteknologiske løsninger og virksomheder, som centret kan medvirke til at udvikle, skal derfor kunne forbedre kvalitet og opgaveløsning i sundhedsvæsenet til gavn for både patienter, personale og ikke mindst samfundsøkonomien”.

Målet med Elitetræningscenteret er blandt andet at etablere 4 – 6 virksomheder med et vækstpotentiale på mindst 250 mio. kr. En anden væsentlig målsætning er at understøtte en iværksætterkultur på området, så centret kan medvirke til skabe 10-15 serieiværksættere – og dermed lægge grundstenen til den næste generation af velfærdsteknologiske virksomheder i regionen.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst:

”Jeg er meget glad for, at vi med elitetræningscenteret får mulighed for at give vores satsning på velfærdsteknologi et mærkbart løft. Centret kan i samspil med vores regionale kapitalfond Welfare Tech Invest være med til at tiltrække og udvikle superiværksættere, som skaber virksomheder med et internationalt potentiale. Det giver vækst i regionen samtidig med, at vi med nye og smarte velfærdsteknologiske løsninger kan nedbringe udgifter og frigøre resurser på vores sygehuse.”

Centrets målsætninger skal realiseres ved at indgå partnerskaber med en række virksomheder og offentlige aktører, der allerede er aktive i regionen. Formålet er, at identificere interessant teknologi og potentielle iværksættere, men også at de aktuelle behov på blandt andet sygehusene bliver analyseret, så de kan matches med konkrete iværksættere og projekter.

Projektet modtager 900.000 kr. fra EU’s Socialfond og 7,5 mio. kr. i statslig medfinansiering fra Erhvervsstyrelsen.

Skriv et svar