Arkiver

NyhederPlatform

Vækstteamet fastslår: Digitalisering afgørende for DK

IKT Vækstteamet har for få dage siden afleveret deres 10 anbefalinger til digital vækst i Danmark. I en 15 siders rapport opsummeres digitalisering i det danske erhvervsliv og vækstteamets anbealinger. I vækstteamet sidder blandt andre Thomas Madsen-Mygdal og Mette Lykke fra Endomondo, som vi netop har skrevet om.

Danske IKT-erhverv skal styrkes, og digitaliseringen af danske virksomheder skal op i gear, hvis Danmark skal klare sig i den rivende udvikling og konkurrence, der kendetegner den globale digitale økonomi. Det fastslår vækstteamet for IKT og digital vækst, der i dag afleverer sine anbefalinger til regeringen.

Regeringen har modtaget anbefalingerne fra vækstteam for IKT og digital vækst med bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth i spidsen. Rapporten indledes med vækstteamets vision:

Vaekstteam_vision

Vækstteamet foreslår en række initiativer indenfor 10 hovedanbefalinger:

  • National strategi for digitale kompetencer
  • Styrkelse af digital læring i uddannelsessystemet
  • Nationalt partnerskab for at øge digitaliseringen i dansk erhvervsliv
  • Adgangen til og evnen til at behandle data som vækstdriver skal styrkes
  • Større erhvervsmæssigt udbytte af IKT-forskning
  • Styrkede vækstvilkår for digitale virksomheder
  • Offentlig digitalisering der understøtter erhvervslivet
  • Offentlige indkøb, der også fremmer eksportpotentialet
  • Adgang til hurtig bredbåndsinfrastruktur for alle borgere og virksomheder
  • Digital sikkerhed der understøtter den digitale vækst

Vækstteamets anbefalinger er udgangspunkt for regeringens arbejde med en vækstplan for IKT og digital vækst.

Formand for vækstteam for IKT og digital vækst Jørgen Bardenfleth:

“Digitalisering kan øge Danmarks vækst. Virksomheder der udnytter de digitale værktøjer og muligheder kan blive mere innovative og produktive selv. Det er godt for dem, og også godt for Danmark. Det er nemlig afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vores muligheder for både at skabe, men også fastholde arbejdspladser. Øger vi digitaliseringen af dansk erhvervsliv med 10 pct. vil virksomhederne øge deres værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

“De 10 spændende anbefalinger er et godt fundament for arbejdet med en vækstplan for IKT og digital vækst, som skal skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Jeg noterer mig bl.a., at vækstteamet er optaget af potentialet i at øge digitaliseringen af det danske erhvervsliv og gode vækstvilkår for digitale iværksættere. Der skal lyde en stor tak til formanden og resten af vækstteamet for deres gode indsats.”

Minister for forskning, innovation og videregående Uddannelser Morten Østergaard:

“IKT er med til at understøtte vækst i alle brancher. Dette understreger, at det er et område, som vi skal være særligt opmærksomme på udviklingen af. Derfor har jeg også set frem til at modtage vækstteamets anbefalinger til, hvordan vi blandt andet kan skabe de rette rammer for at uddanne dimittender og udvikle ny viden, som kan sikre Danmark en plads i første række, når det gælder nye digitale løsninger.”

Pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet: 10 veje til digital vækst i Danmark.

2 kommentarer

Skriv et svar